Download Results
236 research outcomes, page 1 of 24
 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Arpad Ivanecz; Marko Sremec; Tomaž Jagrič; Stojan Potrč;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Resekcija jeter (RJ) je ostala glavna oblika terapije pri solitarnem hepatoceličnem raku (HCC), pri bolnikih z ohranjeno funkcijsko rezervo jeter in v primernem splošnem stanju. Izpopolnjene slikovne preiskave so pripomogle k boljši izbiri bolnikov. Kirurgija jeter je n...

 • publication . Conference object . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Marko Hočevar;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Kožni melanom je z vidika zdravljenja kirurška bolezen, saj kirurgija predstavlja zelo pomemben način zdravljenja pri vseh stadijih bolezni. Ločimo kirurško zdravljenje primarne lezije, regionalnih, in-transit in oddaljenih zasevkov. Pri primarni leziji ločimo diagnosti...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Grašič Kuhar, Cvetka;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Interakcija med tumorskimi celicami in imunskimi celicami tumorski stromi je pomembna za nastanek, razvoj in napredovanje raka. Pri raku dojk je najbolj preučena vloga tumorskega limfocitnega infiltrata (TIL) in izraženosti liganda za programirano smrt-1 (PD-L1). Večja ...

 • publication . Book . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vrankar, Martina; Boc, Nina; Kern, Izidor; Rozman, Aleš; Stanič, Karmen; Štupnik, Tomaž; Unk, Mojca; Ebert Moltara, Maja; Zadnik, Vesna; Adamič, Katja; ...
  Publisher: Onkološki inštitut

  No abstract.

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Skof, Erik; Mangaroski, Dušan;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Izhodišče: Zdravilo bevacizumab uporabljamo v sklopu primarnega sistemskega zdravljenja napredovalega epitelijskega raka jajčnikov v kombinaciji s paklitakselom in karboplatinom od leta 2013. Namen: Prikazati učinkovitost in varnost zdravljenja z bevacizumabom v redni k...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ana Košir; Enej Hadžić; Jasna But Hadžić;
  Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike

  Uvod: Glede na trenutne trende lahko pričakujemo, da naj bi eden od dveh fantov in ena od treh deklet današnjih najstnikov do 75. leta starosti zboleli za rakom. Po podatkih državnega programa za obvladovanje raka bi lahko kar 40 % rakavih bolezni preprečili z zdravim n...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Sara Milićević; Damijan Bergant; Tina Žagar; Barbara Perić;
  Publisher: Onkologija : a medical-scientific journal

  Background. Medullary thyroid cancer (MTC) is a rare, endocrine tumour that occurs as part of hereditary cancer syndrome in approximately 25% of cases and develops as a sporadic form in 75%. The aim of the study was to evaluate the frequency and type of RET mutation occ...

 • publication . Other literature type . Article . Book . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Katja Leskovšek; Janja Ocvirk;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Incidenca malignega melanoma v Sloveniji v zadnjih desetletjih strmo narašča, poznavanje malignega melanoma in dejavnikov tveganja pa je med populacijo še vedno vprašljivo in malo raziskano. Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek bolezni je delovanje ultravijoličn...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Plavc, Gaber; Strojan, Primož;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Do nedavnega sta bila poglavitna dejavnika tveganja za nastanek ploščatoceličnega karcinoma orofarinksa kajenje in prekomerno uživanje alkohola. Prognoza teh bolnikov je praviloma slaba, zaradi česar je zdravljenje intenzivno in multimodalno, kar edino nudi možnost ozdr...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Benedik, Jernej; Lahajnar Čavlovič, Slavica;
  Publisher: Onkološki inštitut

  no abstract

236 research outcomes, page 1 of 24