Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Research . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skaala, Øystein; Knutar, Sofie; Tjelle, Britt Iren; Holmedal, Tor-Egil; Barlaup, Bjørn; Urdal, Kurt; Merz, Joseph;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1993
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Berg, Erik;
  Publisher: Institute of Marine Research

  Total echo abundance of saithe decreased by 10 % compared to 2009 to the lowest level since 1997. The indices for all age groups except 3-year olds were well below the average. The number of coastal cod decreased for all age groups, except for 1-2 years old. There are o...

 • publication . Research . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skaala, Øystein; Sjøtun, Kjersti; Husa, Vivian; Falkenhaug, Tone; Kvamme, Cecilie; Bjelland, Otte; Asplin, Lars; Buhl-Mortensen, Pål; Hansen, Pia Kupka; Ervik, Arne;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 2002
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Loeng, Harald;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hauge, Marie; Michalsen, Kathrine;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Gjenfangstforsøk viser at kveita stort sett held seg i nærområdet sitt. Ei og anna kveite gjev seg ut på langtur. Det kan tenkjast at kveita gjennomfører slike næringsvandringar før ho vender tilbake til sin ”barndoms fjord” for å gyta.

 • publication . Research . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Godøy, Hallvard;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Uønskt fangst av kongekrabbe i torskefisket vert redusert monaleg ved å bruka stolpegarn. Forsøksfiske viser at stolpegarn som er løfta ein meter over botnen, gir tilfredsstillande fiskefangst.

7 research outcomes, page 1 of 1