search
Include:
195 Research products, page 1 of 20

 • 2012-2021
 • Conference object
 • LV
 • Latvian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Novosjolova, I; Bizdēna, Ē; Turks, M;
  Publisher: RTU Izdevniecība
  Country: Latvia

  2,6-Diazidopurīna nukleozīdu 1,3-dipolārajā ciklopievienošanas reakcijā ar dažādiem terminālajiem alkīniem tiek iegūti dažādi ditriazolilatvasinājumi. Veicot nukleofilās aizvietošanas reakciju ar viena triazola nošķelšanu, tiek iegūti monotriazolilatvasinājumi, kuriem p...

 • Publication . Conference object . 2016
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Faituša, Ivita;
  Country: Latvia

  Iekšējais audits (IA) ir neatkarīga, objektīva pārliecības radīšana un konsultēšana, lai palielinātu organizācijas vērtību un pilnveidotu tās darbības (..) (IAI Definīcija, 2008). Pētījuma mērķis noteikt un analizēt IA darbības novērtēšanas rezultatīvos rādītājus Latvij...

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Suta, K; Stamberga, D; Solops, A;
  Country: Latvia

  Matricas metaloproteināzes (MMP) ir vieni no potenciālajiem mērķa enzīmiem pretvēža terapijā. Balstoties uz mūsu grupā iepriekš iegūtajiem rezultātiem par potenciāliem MMP 2 inhibitoriem aziridīna un 1,4 diaizvietotu 1,2,3-triazolu konjugātu rindā, pētījumi tika izvērst...

 • Publication . Conference object . 2015
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Latvijas Universitāte. 73. zinātniskā konference;
  Country: Latvia

  Latvijas Universitātes 73. konferences OPTOMETRIJAS nozares Redzes zinātnes sekcijas tēzes. Konferences sēde notika 2015.gada 20.februārī LU FMF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, Rīgā, Ķengaraga ielā 8.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Pudāne, M;
  Publisher: RTU Izdevniecība
  Country: Latvia

  Dzīvotspējīgo sistēmu modelis apraksta pamatsastāvdaļas, no kurām sastāv jebkura sistēma, kas ir spējīga izdzīvot laikā, kā arī pamatprincipus, pēc kuriem šāda sistēma darbojas. Uz šīs teorijas balstīta zināšanu un informācijas plūsmu identifikācija ir ļāvusi konstatēt ...

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte;
  Publisher: LU Akadēmiskais apgāds
  Country: Latvia
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Latvijas Universitāte. . starptautiskā zinātniskā konference;
  Publisher: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
  Country: Latvia
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Gavrilovs, M; Lavrinoviča, L;
  Publisher: RTU
  Country: Latvia

  -

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Šišuļins, A; Bizdēna, Ē;
  Publisher: RTU
  Country: Latvia

  Purīnu atvasinājumi tiek plaši pētīti, pateicoties to daudzveidīgajai bioloģiskajai, galvenokārt, pretvēža un pretvīrusu, aktivitātei. Mūsu pētījuma mērķis ir fluorescentu 9-alkil-6-amino-2-(1,2,3-triazolil)purīnu atvasinājumu sintēze, par izejvielu izmantojot 2,6-dihlo...

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Pļaviņa, B; Geipele, I;
  Publisher: Riga Technical University
  Country: Latvia

  Latvijas politikas pamatvirzieni ir dalība Eiropas Savienībā (ES) un līdz ar to arī tiekšanās pēc Eiropas standartiem, tai skaitā mājokļu jomā. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozare skar visus sabiedrības līmeņus, sākot no valsts un beidzot ar indivīdu, un tai ir ne tikai...