search
Include:
11,689 Research products, page 1 of 1,169

 • Article
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Mahdalová, Ivana;
  Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  Country: Czech Republic
 • Publication . Article . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Jirásek, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kandalec Pavel;
  Publisher: Česká advokátní komora
  Country: Czech Republic

  Příspěvek analyzuje ustanovení § 65 odst. 2 trestního řádu, podle něhož je možné ze závažných důvodů obhajobě nahlížení do spisu odepřít a představuje. Toto ustanovení nicméně nerozlišuje, zda se jedná o řízení vedené vazebně či nikoliv. Právě tato indiference je podrob...

 • Publication . Article . 2018
  Open Access Czech
  Authors: 
  Šefčík Michael;
  Publisher: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Country: Czech Republic

  Tento příspěvek se zabývá judikaturou Nejvyššího správního soudu, jejímž ústředním tématem bylo prokazování účasti daňových subjektů na podvodech na DPH. Nejvyšší správní soud mj. judikoval i to, že daňový subjekt je ten, kdo musí prokázat, že o své účasti na podvodu na...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Petr Málek;
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

  Drawing its methodological inspiration from A History of New Modernism. Czech Literature, 1905–1923 (2010), this study aims to present the development of Czech literature over the course of a single year: 1929. The objective, however, is not to portray the literary even...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jan Enge; Pavel Šemík; Josef Korbel; Jiří Šrogl; Miroslav Sekora;
  Publisher: Research Institute of Brewing and Malting, Plc.

  Changes to the mashing processes may be made in breweries in order to save energy and time due to the growing economical pressure. The goal of the experiment was to find and describe any changes in analytical and sensory parameters of beer prepared using different metho...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Majdúchová, Helena; Rybárová, Daniela; Siváková, Bernardeta;
  Publisher: Vydavatelství ZČU v Plzni
  Country: Czech Republic

  The goal of this article is to point at the possibilities of estimating the beta coefficient by means of accounting variables. Its advantage is that it can be applied for the companies which shares are not traded at the stock exchange, or for newly established companies...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Hudec, Oto; Prochádzková, Martina;
  Publisher: Faculty of Business and Management
  Country: Czech Republic

  Purpose of the article: This paper examines how firms ‘internal factors and their industrial affiliation influence the amount of business expenditures on research and development. Methodology/methods: The means for expressing that relation is the hierarchical linear mod...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Václav Bunc; Pavel Hráský; Jiří Baláš;
  Publisher: Technical University of Liberec

  Motorický výkon jedinců, a tedy skutečný stav tělesné zdatnosti subjektů, je zčásti důsledkem jejich genetické predispozice a z částí důsledkem jejich pohybového tréninku. Základní problém interpretace výsledků testování výkonu u mladých jedinců je stanovení skutečného ...

 • Publication . Article . 2005
  Open Access Czech
  Authors: 
  Pavla Papírníková;
  Publisher: Masaryk University

  The conservative eurosceptical group ”Union for Europe of the Nations” (UEN) is one of the seven political groups currently existing within the European Parliament. This article introduces the history of the UEN, its political objectives, election results and also polit...