Download Results
204 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Article . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Škof, Erik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike, Vol 25 No 1 (2021)

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Plavc, Gaber; Strojan, Primož; Azarija, Jelena; Grašič Kuhar, Cvetka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike, Vol 25 No 1 (2021)

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Marjana Bernot; Maja Ebert Moltara; Branko Zakotnik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Onkologija : a medical-scientific journal

  Introduction: In the spring of 2020, the covid-19 pandemic broke out with a major impact on global society, particular on the healthcare system. Epidemiological conditions and consequent measures have affected the treatment of patients enrolled in specialized palliative...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ratoša, Ivica; But Hadžić, Jasna;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Onkologija : a medical-scientific journal, Vol 25 No 1 (2021)

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Rotovnik Kozjek, Nada; Košir Božič, Tajda; Kogovšek, Katja; Štabuc, Borut; Petrica, Laura; Berlec, Karla; Ravnjak Puzič, Nataša; Brecelj, Erik; Tomažič, Aleš; Banovič, Sanela; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike, Vol 25 No 1 (2021)

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Tomaž Milanez; Janja Ocvirk; Miha Arnol;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Onko-nefrologija je novo, multidisciplinarno področje, ki povezuje predvsem področji onkologije in nefrologije. Število bolnikov z rakom, ki imajo različno stopnjo ledvične okvare, narašča. Cilj celostne obravnave onko-nefrološkega bolnika je večja učinkovitost in varno...

 • publication . Article . Conference object . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hočevar, Marko;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Kožni melanom je z vidika zdravljenja kirurška bolezen, saj kirurgija predstavlja zelo pomemben način zdravljenja pri vseh stadijih bolezni. Ločimo kirurško zdravljenje primarne lezije, regionalnih, in-transit in oddaljenih zasevkov. Pri primarni leziji ločimo diagnosti...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Brecelj, Erik; Velenik, Vaneja; Reberšek, Martina; Boc, Nina; Oblak, Irena; Zadnik, Vesna; Krajc, Mateja; Frković Grazio, Snježana; Gašljević, Gorana; Novaković, Srdjan; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  No abstract.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oražem, Miha; Oblak, Irena; Španić, Tanja; Ratoša, Ivica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Izhodišča: Pandemija koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19) je zaradi epidemioloških ukrepov, zlasti spodbujanja fizičnega distanciranja, marsikje po svetu spodbudila uvajanje telemedicine v klinično prakso, zato smo želeli pridobiti stališča onkoloških bolnikov in zdrav...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Vesna Zadnik; Mateja Kokalj-Kokot; Klemen Černelč; Nika Bric;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Onkologija : a medical-scientific journal

  The average annual incidence of kidney cancer in Slovenia is 370, and the incidence of bladder cancer is 320. Consortium of three research organizations: the Institute of Oncology Ljubljana, Department of Family Medicine, University of Ljubljana and the Clinical Departm...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Sara Milićević; Damijan Bergant; Tina Žagar; Barbara Perić;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Onkologija : a medical-scientific journal

  Background. Medullary thyroid cancer (MTC) is a rare, endocrine tumour that occurs as part of hereditary cancer syndrome in approximately 25% of cases and develops as a sporadic form in 75%. The aim of the study was to evaluate the frequency and type of RET mutation occ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Reberšek, Martina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Integrativna onkologija je orientirana na bolnika in ob standardnem onkološkem zdravljenju, in vključuje z dokazi podprta različna komplementarna zdravljenja in tehnike za um in telo, naravna zdravila in modifikacijo življenskega stila bolnika.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ratoša, Ivica; Blatnik, Olga; Koren Krajnc, Metka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  V prispevku opisujemo primer bolnice z lokalizirano morfeo ali sklerodermo (angl. post-irradiation morphea, PIM), ki je redek in slabo prepoznan pozni zaplet obsevanja. Najpogosteje se pojavi po obsevanju dojke. PIM se pojavi po obdobju brez težav, ki lahko traja od nek...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Borštnar, Simona; Perhavec, Andraž; Gazić, Barbara; Vidergar – Kralj, Barbara; Matos, Erika; Ratoša, Ivica; Žgajnar, Janez; Hertl, Kristijana; Hočevar, Marko; Krajc, Mateja; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  no abstract

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Novak, Marko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Izvleček Za uspeh zdravljenja bolnikov s sarkomi je odločilnega pomena prvo zdravljenje, zato naj tumor ostane nedotaknjen. Ključna je napotitev bolnikov v referenčni center za sarkome, kjer naj potekata tako diagnostika kot zdravljenje. Prvo operacijo naj opravi sarkom...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ana Leben; Katarina Šurlan Popović;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Gliomi so najpogostejši primarni možganski tumorji. Po novih smernicah jih razlikujemo na podlagi molekularnih markerjev, kar daje pomembno podlago za razvoj zdravljenja po meri bolnika. Tipizacija tumorjev je lahko invazivna s pomočjo biopsije in neinvazivna. Slednja v...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Miha Oražem;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  no abstract

 • publication . Article . Conference object . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Borštnar, Simona;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Clinical trials or clinical studies refer to research that is done in people. Their results are the backbone of daily clinical practice, namely evidence- based medicine. Clinical trials involve several phases. The main purpose of a phase I trial is to determine the safe...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ahčan, Uroš; Bartenjev, Igor; Benedičič, Ana; Bremec, Tomi; Vučinič Dugonik, Aleksandra; Grošelj, Aleš; Grebenšek, Nataša; Hočevar, Marko; Jančar, Boris; Luzar, Boštjan; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  ni abstrakta

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Tanja Žnidarič; Ivica Ratoša;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Uvod: Karcinoza mening (LMK) nastane z zasevanjem tumorskih celic na možganske ovojnice in pomeni slabo prognozo. Obsevanje je ena izmed možnosti zdravljenja za ublažitev nevroloških simptomov. Metode: V retrospektivno analizo smo vključili 423 bolnic z rakom dojk (RD) ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Barbara Šegedin; Sebastjan Merlo; Darja Arko; Sonja Berbar; Olga Cerar; Branko Cvjetičanin; Barbara Gazić; Brigita Gregorič; Urška Ivanuš; Borut Kobal; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  ni abstrakta

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kos, Špela; Serša, Gregor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  DNA vakcine predstavljajo obetaven pristop imunoterapije raka, predvsem zaradi njihove enostavnosti, stabilnosti in varnosti. DNA vakcine temeljijo na vnosu plazmidne DNA z zapisom za enega ali več tumorskih antigenov, udeleženih v nastanku, napredovanju ali zasevanju r...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žager, Valerija;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike

  Uvod: Bolniku prijazne zdravstvene organizacije razumejo zadovoljstvo svojih bolnikov kot ključno pri načrtovanju in izvajanju zdravstvenih storitev. Analize o zadovoljstvu bolnikov so zdravstvenemu osebju v pomoč pri odkrivanju pomanjkljivosti pri zdravstveni oskrbi bo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Lokar, Katarina; Zadnik, Vesna; Ferjančič, Maruška; Škulj, Polona; Strle, Darja; Žagar, Tina;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Registri raka so ključni pri zbiranju in zagotavljanju podatkov o bremenu raka tako na populacijski kot na regionalni ravni. Bolnišnični registri raka se ukvarjajo z zbiranjem informacij o bolnikih z rakom, ki so obravnavani v določeni bolnišnici. Njihov glavni namen je...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vesna Pekarović Džakulin;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Rak spada med najpogostejše bolezni našega časa. V Sloveniji vsako leto zboli za rakom že okoli 13.500 ljudi . S starostjo se nevarnost bolezni povečuje. Toda, ne pozabimo, med nami živi okoli sto tisoč bolnikov in bolnic z rakom, kar pomeni, da rak ni več smrtna, ampak...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Novak, Marko; Blatnik, Olga; Pižem, Jože; Žagar, Tina; Jagodic, Monika; Zadravec-Zaletel, Lorna; Unk, Mojca; Mavčič, Blaž; Blazina, Jerca; Pavlović Djokić, Snežana; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  ni abstrakta

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Dolinšek, Tanja; Grašič-Kuhar, Cvetka; Čemažar, Maja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike, Vol 22 No 2 (2018)

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Anderluh, Franc;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Pri bolnikih z lokalno in/ali regionalno napredovalim karcinomom danke je po trenutno veljavnih smernicah indicirano predoperativno zdravljenje. V prispevku je prikazan klinični primer starejšega bolnika s karcinomom danke v kliničnem stadiju T4 N0 M0, ki je bil zdravlj...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Rajer, Mirjana; Strojan, Primož;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Maligni tumorji velikih žlez slinavk so redka in raznolika skupina bolezni. V Sloveniji za to obliko raka vsako leto v povprečju zboli 8 ljudi. V prispevku so opisani anatomija, epidemiološke in etiološke značilnosti, diagnostični postopek in načela zdravljenja teh tumo...

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ocvirk, Janja;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Melanom, če je odkrit dovolj zgodaj, je ozdravljiva bolezen, medtem ko v bolj napredovalih stadijih ostaja neozdravljiv. Kirurgija je še vedno osnovni način zdravljenja za lokalno, regionalno in izolirano metastatsko bolezen. Tveganje bolnikov z melanomom, debelejšim od...

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Primic-Žakelj, Maja; Zadnik, Vesna; Žagar, Tina;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Debelo črevo in danka sta v zadnjih letih najpogostejše mesto (razen kože), na katerem pri prebivalstvu razvitega sveta, tudi v Sloveniji, nastane ena od rakavih bolezni. Za leto 2008 je ocenjeno, da je za rakom debelega črevesa in danke po svetu zbolelo 1.235.108 ljudi...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Strojan Fležar, Margareta; Srebotnik-Kirbiš, Irena;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Cytopathologic examination of the urine and bladder washing is a standard method for the detection of primary bladder cancer in symptomatic patients or in patients with hematuria. The method is also very useful to follow the patients after treatment in order to detect r...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zadravec-Zaletel, Lorna; Rakovec, Peter; Jelenc, Matija; Dolenc-Stražar, Zvezdana; Jereb, Berta;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Pri bolnikih, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu, so okvare kardiovaskularnega sistema med poglavitnimi vzroki pozne umrljivosti, ki je sedem-krat večja kot pri splošni populaciji. Najpogostejši vzrok komplikacij na srcu pri bolnikih z rakom so antraciklini ki sod...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bešić, Nikola;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Povišana koncentracija TSH matere med nosečnostjo je povezana z zapleti med nosečnostjo in po njej ter z zastojem razvoja ploda in njegovih možganov. Nosečnice, ki so jim kirurško ali z radiojodom odstranili ščitnico, so glede koncentracije ščitničnih hormonov odvisne o...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Benigar, Ana; Jezeršek Novaković, Barbara;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Uvedba rituksimaba v zdravljenje bolnikov z Nehodgkinovimi limfomi je spremenila dolgoročno prognozo bolnikov s CD20-pozitivnimi B-celičnimi limfomi, predvsem folikularnimi in difuznimi velikoceličnimi B-limfomi. Smernice NCCN priporočajo uporabo rituksimaba tudi pri zd...

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oblak, Irena;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  After completed treatment, either surgical or combined treatment of colorectal carcinoma, it is necessary to follow up patients regularly and in accordance with the recommended protocol. The purpose of such follow-up is to detect the disease or its recurrence as early a...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Primož Strojan; Tomaž Verk; Rihard Hudej;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Intenzitetno modulirano obsevanje (angl. Intensity Modulated RadioTherapy, IMRT) je sodobna obsevalna tehnika, ki nadvse domiselno združuje dosežke sodobne računalniške tehnologije in industrijske rešitve s področja radioterapevtskih naprav. V primerjavi s konvencionaln...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Perpar, Ana; Petrič, Primož; Šegedin, Barbara;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Obsevanje predstavlja pomemben del zdravljenja tumorjev male medenice. Pozne posledice se lahko razvijejo od nekaj mesecev pa do več let po končanem zdravljenju in se vhudi obliki (3. ali 4. stopnje po lestvici RTOG) pojavijo pri 5 do 15 % obsevanih bolnikov. Poleg osta...

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Krajc, Mateja; Novaković, Srdjan;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  In five to ten percent of patients with colorectal cancer there is a family anamnesis where patients indicate a number of relatives of different generations on one side of the family (mother or father) who were also diagnosed with colorectal cancer and/or related cancer...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Anderluh, Franc; Jeromen, Ana; Oblak, Irena; Skoblar Vidmar, Marija; Velenik, Vaneja;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Osnovno zdravljenje karcinoma želodca je radikalna resekcija. Ob postavitvi diagnoze je bolezen neresktabilna pri približno 50 % bolnikov. Znano je, da predoperativna radiokemoterapija lahko zmanjša tumor, kar povečuje možnost radikalne resekcije in podaljša preživetje ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Možina, Barbara;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  The process leading to clinical laboratory result involves an examination and assessment process that is composed of the preanalytical, analytical and postanalytical phases. Preanalytical phase is an important component of laboratory medicine and of quality of total lab...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ivanuš, Urška; Primic-Žakelj, Maja;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Ni abstrakta.

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Krajc, Mateja; Kadivec, Maksimiljan; Hertl, Kristijana; Primic-Žakelj, Maja;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Konec marca 2008 so v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk Dora prve ženske iz Mestne občine Ljubljana prejele vabilo na presejalno mamografijo v presejalni center na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI). Spomladi 2010 sta poleg presejalne enote na OI post...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Šečerov Ermenc, Ajra; Lešničar, Hotimir;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  The incidence of second cancers after radiotherapy is increasing in the last years as a result of a higher number of long term-survivors after treatment and as a result of a longer follow-up. The risk of radiation-induced second cancers is much greater among young patie...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Mateja Krajc; Alenka Vrečar; Simona Hotujec; Srdjan Novaković;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Four clinical pathways for patient management have been prepared within the scope of the Cancer Genetic Counselling and Testing Clinic. In the preparation of clinical pathways, we focused on the patient as the basic guideline for the establishment of the management algo...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  But Hadžić, Jasna; Bilban-Jakopin, Cvetka;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Obsevanje po modificirani radikalni mastektomiji (MRM) pri bolnicah z 1-3 pozitivnimi pazdušnimi bezgavkami je že vrsto let predmet strokovnih razprav. Kljub čedalje pogostejšim dokazom o dobrobiti obsevanja po MRM pri bolnicah s t. i. vmesnim tveganjem za lokalno ponov...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pohar-Marinšek, Živa;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Ni abstrakta.

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vidergar-Kralj, Barbara;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  PET/CT using 18F-fluorodeoxyglucose (FDG-PET/CT) is performed at the Institute of Oncology Ljubljana. PET/CT combines Positron Emission Tomography, which shows metabolism and function of the cells, with Computed Tomography, which shows detailed anatomy. FDG –PET/CT play...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Primož Peterlin; Emir Kuduzovič; Primož Strojan;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Volumetrična modulirana ločna terapija (angl. Volumetric Modulated Arc Therapy, VMAT) je ena izmed najsodobnejših obsevalnih tehnik, ki jo od marca 2011 uporabljamo tudi v Sektorju radioterapije na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Temeljna značilnost VMAT je, da linear...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oblak, Irena; Potrč, Stojan;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  The 15th World Congress on Gastrointestinal Cancer took place from 3 to 6 July 2013 in Barcelona. This is a global event addressing individual types of gastrointestinal cancer in accordance with the latest recommendations and findings, from diagnosis to treatment. The f...

204 research outcomes, page 1 of 5