Filters (1 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Type (3)
 • Language (3)
 • Community (1)
 • Content Provider (9)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Type (3)
 • Language (3)
 • Community (1)
 • Content Provider (9)
Download Results
131 research outcomes, page 2 of 14
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Bihter Karagöz; Hande Begüm Bumin Doyduk;
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Businesses operating in logistics, one of the technology intensive sectors, use manydifferent technologies to survive and gain competitive advantage. Logistics 4.0 applications fortoday’s competitive products and services are rapidly changing the way businesses do busin...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  DENİZ, Serkan;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Accessing health related information rapidly and easily from the Internet has becomepossible. Because of this, the concepts of e-health literacy and cyberchondria have becomeimportant nowadays. This study aims to assess whether e-health literacy and cyberchondrialevels ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gizem Zevde Aydın; Ahmet Serhat Uludağ;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Bu çalışmada The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) yöntemivasıtasıyla kaybedilen yaşam yılları (YLL) üzerinde etkili olan 19 risk faktörü arasındaki nedensonuç ilişkisi araştırılmış ve risk faktörlerinin göreceli ağırlıkları hesaplanmıştır. Bu yo...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sevda Köse;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Bu çalışmanın amacı, 2012 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansındaki işveren grubunun grev hakkı ile ilgili yaptığı sert itirazların Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bağlamında bir krize yol açıp açmadığının incelenmesidir. ILO ve denetim mekanizmaları aracılı...

 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  SAÇ KAVRAYAN, Çiğdem;
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  1960’lıyıllardan günümüze kadar süregelen çağdaş sanat, üretim yöntemleri açısındansanatçıların tamamen farklılaştığı bir akımı oluşturmaktadır. Çağdaş sanatfeminizm, küreselleşme, çevre, teknoloji, kimlik, sınıf gibi kavramlarlailgilenmektedir. Çağdaş sanatçıların disi...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Burcu Özdemir; Ayna Askeroğlu Arslan;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Kafkaslar üzerinden Akdeniz’e inme planında Rusyakarşısında Osman ve İran devletlerini bulmuş ancak karışık bir etnik yapıyasahip bu iki güçlü devletin içerisinde ilerlemek için etnik topluluklarlailişki içerisine girmeyi uygun bulmuştur. Bu sebeple Rusya hedef yolu üze...

 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  Ezgi Çakır;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Türkiye’ninsiyasal tarihine bakıldığında Özal ile başlayan, Demirel ile devam edenalternatif hükümet sistemi tartışmaları siyasi liderlerin yapmış olduğuaçıklamalarla medya gündeminde yerini aldığı görülmektedir. Son olarak Ak PartiHükümeti döneminde yoğun bir şekilde s...

 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  H. Tezcan Uysal;
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Buaraştırmanın amacı; psikolojik sermayenin işgörenlerin çalışma psikolojisinipozitif yönde etkileyip etkilemediğini inceleyerek gerçek anlamda psikolojiksermayenin realitesini sınamak ve bu iki değişken arasında istatistiki bir bağvar ise psikolojik sermaye boyutlarını...

 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  İlknur Karaaslan; Abdulkadir Şenkal;
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Migration is a complex process and has manydimensions to deal with, such as governance, the protection of migrant workers,development linkages and international cooperation. Labour migration is alsorelated to wage differentials, the relative ease or difficulty of reloca...

 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  Sertaç Timur Demir;
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  This article focuses on the nature that has turned into a kind of salvation recipe in recent years through bodily, temporal and spatial experiences. The modern individual who once desired urban-style life now gets bored of it and embarks on new quests. Today the centre ...

131 research outcomes, page 2 of 14
Last index information