Download Results
347 research outcomes, page 5 of 35
 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Eržen, Darja;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Karcinom Merklovih celic (KMC) je redek, agresiven nevroendokrini kožni rak s slabo prognozo, posebno, ko je v napredovalem stadiju. Incidenca na splošno narašča, čeprav podatki o incidenci kažejo na razlike med geografskimi področji. Med dejavnike tveganja štejemo star...

 • publication . Other literature type . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Dolinšek, Tanja; Grašič-Kuhar, Cvetka; Čemažar, Maja;
  Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike

  V zadnjih letih smo v onkologiji priča hitremu napredku na področju biopsije telesnih tekočin oz. tekočinske biopsije. Tekočinska biopsija predstavlja analizo vzorca odvzete telesne tekočine (v onkologiji je to običajno kri), v katerem iščemo znake navzočnosti raka. V k...

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zadnik, Vesna; Krajc, Mateja;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Danes poznamo različne matematične modele za izračunavanje individualne ogroženosti za raka dojk. Trenutno je kot najbolj dosleden model razpoznan Tyrer-Cuzickov algoritem vključen v program IBIS. V Sloveniji smo v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Razvoj in imple...

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jerele, Cene; Šurlan Popovič, Katarina;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Karcinomi glave in vratu predstavljajo pomemben zdravstveni problem in so šesti najpogostejši karcinom na svetu. Okoli 90 % karcinomov glave in vratu je ploščatoceličnih karcinomov, ki predstavljajo globalno letno incidenco okoli 650.000, v Sloveniji pa okoli 440 primer...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Franc Anderluh; Ana Perpar; Vaneja Velenik; Irena Oblak;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Karcinom požiralnika je relativno redka bolezen s slabo prognozo. Namen naše retrospektivne raziskave je bil oceniti različne načine in rezultate zdravljenja bolnikov z rakom požiralnika, ki so bili v obdobju od leta 2006 do 2010 obravnavani na Onkološkem inštitutu v Lj...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ksenija Mahkovic-Hergouth;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Utesnitveni sindrom trebuha (abdominalni kompartment sindrom) zelo poveča obolevnost in umrljivost bolnikov v intenzivnih enotah. V prispevku je predstavljen z vidika definicij, patofiziologije, vzrokov in načinov zdravljenja. Vzroki za zvišan intraabdominalni tlak in u...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Možina, Barbara;
  Publisher: Onkološki inštitut

  The process leading to clinical laboratory result involves an examination and assessment process that is composed of the preanalytical, analytical and postanalytical phases. Preanalytical phase is an important component of laboratory medicine and of quality of total lab...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jezeršek Novaković, Barbara; Zakotnik, Branko;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Ni abstrakta.

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žist, Andrej; Milanez, Tomaž; Škrbinc, Breda; Zadnik, Vesna; Šeruga, Boštjan;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Rak sečnega mehurja predstavlja tretji najpogostejši malignom genitourinarnega trakta, incidenca in umrljivost za rakom sečnega mehurja pa sta v Sloveniji v porastu. V radikalnem zdravljenju mišično invazivnega raka sečnega mehurja je ključnega pomena lokoregionalno zdr...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Marko Novak; Janez Žgajnar;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Prognoza pri karcinomu dojk je v veliki meri odvisna od bioloških lastnosti karcinoma. Kozmetične spremembe dojke in lokoregionalni nadzor bolezni so odvisne predvsem od kirurškega posega in RT. Kakovost različnih kirurških posegov opravljenih zaradi karcinoma dojk lahk...

347 research outcomes, page 5 of 35