Download Results
347 research outcomes, page 3 of 35
 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Martina Reberšek;
  Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike

  Integrativna onkologija je orientirana na bolnika in ob standardnem onkološkem zdravljenju, in vključuje z dokazi podprta različna komplementarna zdravljenja in tehnike za um in telo, naravna zdravila in modifikacijo življenskega stila bolnika. Integrative oncology is p...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Novak, Marko;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Za uspeh zdravljenja bolnikov s sarkomi je odločilnega pomena prvo zdravljenje, zato naj tumor ostane nedotaknjen. Ključna je napotitev bolnikov v referenčni center za sarkome, kjer naj potekata tako diagnostika kot zdravljenje. Prvo operacijo naj opravi sarkomski kirur...

 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Borštnar, Simona; Perhavec, Andraž; Gazić, Barbara; Vidergar – Kralj, Barbara; Matos, Erika; Ratoša, Ivica; Žgajnar, Janez; Hertl, Kristijana; Hočevar, Marko; Krajc, Mateja; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  no abstract

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Miha Oražem;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  no abstract

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ana Leben; Katarina Šurlan Popović;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Gliomi so najpogostejši primarni možganski tumorji. Po novih smernicah jih razlikujemo na podlagi molekularnih markerjev, kar daje pomembno podlago za razvoj zdravljenja po meri bolnika. Tipizacija tumorjev je lahko invazivna s pomočjo biopsije in neinvazivna. Slednja v...

 • publication . Other literature type . Conference object . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zwitter, Matjaž;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Klinične raziskave ali klinična preskušanja so raziskave, ki vključujejo ljudi. Na njihovih izsledkih temelji vsakodnevna obravnava bolnikov, zdravljenje, ki temelji na dokazih. Klinična preskušanja razvrščamo v več faz. V fazi I ugotavljamo predvsem toksičnost, v fazi ...

 • publication . Article . Conference object . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Červek, Jožica;
  Publisher: Kancerološko združenje SZD

  Paliativna sedacija je nadzorovana uporaba zdravil, ki povzročijo in ohranjajo stanje zmanjšane zavesti. V tem stanju bolnik ne trpi zaradi težav, ki jih ne moremo več obvladati (neobvladljiv simptom). Najpogostejša vzroka, da se odločimo za paliativno sedacijo, sta neo...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Tanja Žnidarič; Ivica Ratoša;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Uvod: Karcinoza mening (LMK) nastane z zasevanjem tumorskih celic na možganske ovojnice in pomeni slabo prognozo. Obsevanje je ena izmed možnosti zdravljenja za ublažitev nevroloških simptomov. Metode: V retrospektivno analizo smo vključili 423 bolnic z rakom dojk (RD) ...

 • publication . Article . Conference object . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Blatnik, Ana; Perhavec, Andraž; Gazić, Barbara; Vidergar-Kralj, Barbara; Matos, Erika; Ratoša, Ivica; Žgajnar, Janez; Hertl, Kristijana; Hočevar, Marko; Krajc, Mateja; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  ni abstrakta

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Barbara Šegedin; Sebastjan Merlo; Darja Arko; Sonja Berbar; Olga Cerar; Branko Cvjetičanin; Barbara Gazić; Brigita Gregorič; Urška Ivanuš; Borut Kobal; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  ni abstrakta

347 research outcomes, page 3 of 35