Filters (4 )
Download Results
3,636 research outcomes, page 1 of 364
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vestengen, Linda Katrine;

  Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk: I denne oppgaven har jeg hatt fokus på sosial kompetanse og hvilken rolle de voksne har for å inkludere de utagerende barna i barnegruppen. Min problemstilling er: Hvordan kan barnehageperson...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Merete Kylgård, Ine; Holstad Vestby, Ole A.;

  Dybdebasert master, 120 studiepoeng. Spesialisering markedsføringledelse Å behandle kunders ugunstige opplevelser er en viktig oppgave for alle bedrifter som ønsker å maksimere verdien av kundebasen. Derfor bør håndtering av klager være en viktig og høyt prioritert oppg...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Follestad, Carl Gustav; Johansen, Jon Arne;

  Master i offentlig ledelse og forvaltning, MPA 5, 2012 Den teoretiske gjennomgangen viser at CAF-modellen og balansert målstyring tar opp sider ved den "moderne kommune". Med bakgrunn i CAF-modellen, teoriene til Kaplan og Norton og tankesettet New Public Management (NP...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 184, 17 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Trollelva, Sørfold kommune. Den berørte elvestrekningen er mello...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Thomassen, Gaute; Dokk, John Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bakgrunn: Eid kraftverk i Begna ble satt i drift i 2000. Oppvandring av ørret i fisketrappa og tettheten av ung ørret i Begna har vist en negativ utvikling i perioden fra utbygging til i dag. Årsakene til dette er trolig sammensatte og kan bl.a. skyldes reguleringsinngr...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Andersen, Roy;

  I år ble det påvist 66 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på 13 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger i de tre siste år så er det en økning fra 330 voksendyr i 2...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Saksgård, Randi J.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Sandlund, O. T., Johnsen, S. I., Rognerud, S. & Saksgård, R. 2008. Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak – NINA Rapport 388. 63 s. Fiskebestanden i Storsjøen har gjenn...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, Olav;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Søndre Rena er en elvestrekning i Renavassdraget som strekker seg fra Storsjødammen til samløpet med Glomma (totalt ca. 31 km). Søndre Rena er en svært ettertraktet sportsfiskeelv og er kjent for å huse storvokste eksemplarer av ørret, harr og sik. Elva er sterkt preget...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. 2018. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018. NINA Rapport 1582. Norsk institutt for naturforskning. Elvemusling har forsvunnet fra mange av de store laksevassdragene på Sør-Vestlandet, og det var også antatt at elve...

 • publication . Research . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erichsen, Alexander Berg; Jensen, Bjarne; Antonsen, Rune;

  Denne rapporten her har hatt som mål å undersøke regional utvikling, tilfredshet ved kommunale tjenester, kommunenes inntektsgrunnlag, omfanget av interkommunalt samarbeid i kommunen, rådmennenes vurdering av interkommunalt samarbeid og kommunestruktur i Sør-Østerdal. D...

3,636 research outcomes, page 1 of 364