Filters (4 )
Download Results
6,643 research outcomes, page 1 of 665
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Søgaard, Gunnhild;
  Publisher: NIBIO

  Norges klimagassregnskap for treprodukter - Rapportering av klimagassregnskapet til UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) inkluderer for Norges del både rapportering under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen (KP). - Denne rapporten omhandler...

 • publication . Article . 1986
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vigerust, Einar;
  Publisher: Det Norske Jord- og Myrselskap
 • publication . Article . 1937
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Christiansen, Haakon O.; Braadlie, O.;
  Publisher: Det Norske Myrselskap
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Stensgaard, Kari; Bentzen, Frode; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav;
  Publisher: NIBIO

  I 1998 ble Havrå det første område i Norge fredet som kulturmiljø etter kulturminnelovens § 20. Målet med fredningen var å ta vare på et vestnorsk klyngetun med tilhørende landbrukslandskap, som en historisk referanse om levekår og driftsform knyttet til det førindustri...

 • publication . Article . 1911
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thaulow, J. G.;
  Publisher: Det Norske Myrselskap
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode;
  Publisher: NINA

  Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 viste til sammen 120 rødlistearter som er registrert i strandenger, og det ble konkludert med at kortvokste strandenger er et viktig hotspot-habitat for ...

 • publication . Article . 1958
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagerup, Hans;
  Publisher: Det Norske Myrselskap
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald; Eiter, Sebastian;
  Publisher: Norsk institutt for skog og landskap

  Landskapskarakter er det som særpreger et område og gjør at det skiller seg fra andre områder. Den er avhengig av samspillet mellom mange ulike landskapselementer, både naturlige og menneskeskapte. Ved å måle og registrere så mange som mulige av de ulike elementene land...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogen, Ketil; Krange, Olve;
  Publisher: NINA

  For å undersøke hva folk som bor nær Østmarka (skogområdet mellom Oslo og Øyeren) mener om at ulven har etablert seg der, har NINA foretatt en undersøkelse blant 900 per-soner i oslobydelene Alna og Østensjø, som ligger inntil Østmarka, og 500 personer i kommunene Eneba...

 • publication . Article . 1908
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thaulow, J. G.;
  Publisher: Det Norske Myrselskap
6,643 research outcomes, page 1 of 665