Filters (4 )
Download Results
3,723 research outcomes, page 1 of 373
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Trollelva, Sørfold kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 184, 17 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Trollelva, Sørfold kommune. Den berørte elvestrekningen er mello...

 • publication . Research . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vareide, Knut;
  Publisher: Telemarksforsking

  Kragerø har hatt befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer kommunen som nummer 174 av 430 kommuner. Kragerø har et fødselsunderskudd som trekker befolkningsveksten ned. Kragerø har hatt litt over middels innvandring de siste tre årene. Kragerø får vekstimpulser ...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Thomassen, Gaute; Dokk, John Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bakgrunn: Eid kraftverk i Begna ble satt i drift i 2000. Oppvandring av ørret i fisketrappa og tettheten av ung ørret i Begna har vist en negativ utvikling i perioden fra utbygging til i dag. Årsakene til dette er trolig sammensatte og kan bl.a. skyldes reguleringsinngr...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Andersen, Roy;

  I år ble det påvist 66 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på 13 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger i de tre siste år så er det en økning fra 330 voksendyr i 2...

 • I 2015 gikk 9 av 10 barn i barnehagen i følge tallene fra Statistisk sentralbyrå (2016), det betyr at de ansatte i barnehagen møter i dag majoriteten av alle barn i Norge. Barnehagen har derfor en unik mulighet til å kunne oppdage, avdekke, forebygge og tilrettelegge fo...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Sandlund, Odd Terje; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Saksgård, Randi J.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Museth, J., Sandlund, O. T., Johnsen, S. I., Rognerud, S. & Saksgård, R. 2008. Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak – NINA Rapport 388. 63 s. Fiskebestanden i Storsjøen har gjenn...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsson, Bengt;
  Publisher: Høgskolen i Buskerud

  Bakgrunn Den Norske Turistforening (DNT) har i perioden 2010 til 2012 iverksatt prosjektet Turresepten (TR). Hovedmålsettingen er å videreføre og videreutvikle nye lavterskeltilbud til personer som er henvist til, har gjennomført eller er i sluttfasen av sin kommunale a...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsen, Cathrine Valen;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Hensikt: denne mastergradsavhandlingen er forankret i SDT (Deci & Ryan, 2000) og har som hensikt å undersøke a) om et tilrettelagt autonomistøttende treningsmiljø, i løpet av en 12 ukers treningsintervensjon, vil kunne sees i sammenheng med tilfredsstillelse av de tre p...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. 2018. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018. NINA Rapport 1582. Norsk institutt for naturforskning. Elvemusling har forsvunnet fra mange av de store laksevassdragene på Sør-Vestlandet, og det var også antatt at elve...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørgaard, Nils E.;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved pengepolitikken og valutamarkedet slik dette sak...

3,723 research outcomes, page 1 of 373