Filters (4 )
Download Results
4,446 research outcomes, page 1 of 445
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Evensen, Bente;
  Publisher: Nord universitet

  Master i samfunnsvitenskap med fordypning i sosialt arbeid - Nord universitet 2019

 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Winnem, Veronica;
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Studentarbeid i sykepleie (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2011 Tittel laget av katalogisator

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krogh, Camilla Hauknes; Nordvang, Mathilde Minde;
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Studentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2013 Bedrifter møter i dag stor konkurranse i markedet og det er kun omkring halvparten av aksjeselskapene i Nordland som overlever etableringsfasen. Små nyetablerte bedrifter er ofte i mangel...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode;
  Publisher: NINA

  Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 viste til sammen 120 rødlistearter som er registrert i strandenger, og det ble konkludert med at kortvokste strandenger er et viktig hotspot-habitat for ...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerkaas, Marit;

  Formålet med denne oppgaven er delt i to. Det ene er min nysgjerrighet på hvordan jeg kan bruke pedagogisk dokumentasjon i utviklingsarbeid i barnehagen. Det andre er at denne oppgaven er en del av eksamen i pedagogikk ved førskolelæreutdanningen ved Høgskolen i Nesna. ...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogen, Ketil; Krange, Olve;
  Publisher: NINA

  For å undersøke hva folk som bor nær Østmarka (skogområdet mellom Oslo og Øyeren) mener om at ulven har etablert seg der, har NINA foretatt en undersøkelse blant 900 per-soner i oslobydelene Alna og Østensjø, som ligger inntil Østmarka, og 500 personer i kommunene Eneba...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Jensen, Thomas Correll; Kile, Maia Røst; Lindholm, Markus; Skjelbred, Birger; Sloreid, Svein Erik; Walseng, Bjørn;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Schartau, A.K., Lyche Solheim, A., Jensen, T.C., Kile, M.R., Lindholm, M., Skjelbred, B., Sloreid, S.-E. og Walseng, B. 2013. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. vannforskriften. Oppdatert datagrunnlag, reviderte utvalgskriterier og prioriter...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Ousdal, Jøren-Ola; Saksgård, Randi J.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hesthagen, T., Walseng, B., Ugedal, O., Bongard, T., Ousdal, J.-O. og Saksgård, R. 2006. En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk. - NINA Rapport 216. 62 s. Høsten 2006 ble det gjennomført ferskvannsbiologiske und...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Henriksen, Kari; Bugge, Marte;
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i personalledelse - Universitetet i Nordland, 2012

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gaare, Eldar; Skuterud, Lavrans;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Gaare, E. & Skuterud, L. 2009. Radiocesium i villreinkjøtt og lav. Overvåking av kjøtt og lav i villrein-områder i 2008. – NINA Rapport 446. 15 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike plante- og dyrearter i naturlige økosystemer startet samme år som Tsjernobyluly...

4,446 research outcomes, page 1 of 445