Filters (4 )
Download Results
2,596 research outcomes, page 1 of 260
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bergan, M.A. 2020. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2019. NINA Rapport 1790. Norsk institutt for naturforskning. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA foretatt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i bekker og mindre elver i kommu...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn;
  Publisher: NINA

  Denne rapporten omhandler vannkvalitet, krepsdyr og fisk i Store Kvernevatn og Langevatn-magsinet (Langestølstjern, Roddeivsvatn, Sandvatn og Langevatn), og i tre reguleringspåvirk-ede innsjøer; Lisle Kvernevatn (nedstrøms Store Kvernevatn), Tjørni (nedstrøms Langevatn-...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jacobsen, K.-O. 2008. Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy - NINA Rapport 429. 20 s. Deler av Flatøya i Bjarkøy kommune er med i Flatøya landskapsvernområde. I forbindelse med at Fylkesmannen i Troms høsten 2007 ga Flatøy utmarkslag tillatelse til ferdsel ...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Denizou, Karine; Christophersen, Jon;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag

  - SINTEF Byggforsk har på oppdrag for Deltasenteret i Helsedirektoratet sett på bruk av ledelinjer inne i publikumsbygg. Forskningslitteratur om temaet er svært begrenset. Undersøkelsen har derfor fokusert på å finne eksempler, belyse og systematisere disse. Oversikten ...

 • publication . Report . 1995
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nørve, Siri; Andreassen, Tone Alm;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Endrestøl, Anders; Berggren, Kai;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Endrestøl, A. og Berggren, K. 2017. Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016. - NINA Kortrapport 71. 26 s. Bygdøy er lokalisert innerst i Oslofjorden, og har derfor godt klima (med milde vintre og høye sommertemperaturer) og gunstige geologiske forhold. Det e...

 • publication . Report . 1989
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Albriktsen, Rolf O.;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Strann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Johnsen, T. og Jacobsen K.O. 2005. Biologisk mangfold: Målselv kommune. - NINA Rapport 46. 117 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansva...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond Waldemar; Holan, Astrid Buran; Leiknes, TorOve; Ahlen, Catrine; Aas, Marianne;
  Publisher: SINTEF Fiskeri og havbruk

  Bakterien Moritella viscosa forårsaker sykdommen vintersår hos laks og kan føre til stor dødelighet hos smolt i sjøvann og sår hos laks som fører til nedklassing ved slakt. I tillegg til økonomiske tap er også sykdommen et velferdsproblem for fisken. Prosjektet tok sikt...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rohde, Tarald; Dyrstad, Karin; Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Thomas;
  Publisher: SINTEF A26947

  SINTEF har arbeidet parallelt med to prosjekt som begge har undersøkt om raskere tilgang til sykehustjenester er med på å redusere sykefraværet. Det ene prosjektet så på effekten av ventetid for behandling. Det andre så på om bedrifters avtaler om private helseforsikrin...

2,596 research outcomes, page 1 of 260