Filters (4 )
Download Results
1,444 research outcomes, page 1 of 145
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bergan, M.A. 2020. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2019. NINA Rapport 1790. Norsk institutt for naturforskning. På oppdrag fra Trondheim kommune har NINA foretatt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i bekker og mindre elver i kommu...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn;
  Publisher: NINA

  Denne rapporten omhandler vannkvalitet, krepsdyr og fisk i Store Kvernevatn og Langevatn-magsinet (Langestølstjern, Roddeivsvatn, Sandvatn og Langevatn), og i tre reguleringspåvirk-ede innsjøer; Lisle Kvernevatn (nedstrøms Store Kvernevatn), Tjørni (nedstrøms Langevatn-...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jacobsen, K.-O. 2008. Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy - NINA Rapport 429. 20 s. Deler av Flatøya i Bjarkøy kommune er med i Flatøya landskapsvernområde. I forbindelse med at Fylkesmannen i Troms høsten 2007 ga Flatøy utmarkslag tillatelse til ferdsel ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Endrestøl, Anders; Berggren, Kai;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Endrestøl, A. og Berggren, K. 2017. Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016. - NINA Kortrapport 71. 26 s. Bygdøy er lokalisert innerst i Oslofjorden, og har derfor godt klima (med milde vintre og høye sommertemperaturer) og gunstige geologiske forhold. Det e...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Strann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Johnsen, T. og Jacobsen K.O. 2005. Biologisk mangfold: Målselv kommune. - NINA Rapport 46. 117 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansva...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blaalid, Rakel; Often, Anders; Magnussen, Kristin; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Blaalid, R., Often, A., Magnussen, K., Olsen, S. L. & Westergaard, K. B. 2017. Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. – NINA Rapport 1432. 87 s. Fremmede skadelige karplanter utgjør et nasjonalt problem. For å fjerne eller be...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; ...

  Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ulike institusjoner i Norge og Sverige har bidratt ti...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim; Bakkestuen, Vegar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Olsen, S.L., Åström, J., Hendrichsen, D., Bjerke, J. W., Blaalid, R., Töpper, J. & Bakkestuen, V. 2017. Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. – NINA Rapport 1393. 116 s. Spredning av fremmede arter utgjør en stor truss...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell; Bjerland, Jon M.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Larsen, B.M. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 s. Hestadelva hører med blant de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy vernev...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Trond Willa; Mørk, Torill; Tryland, Morten; Arnemo, Jon M.; Isaksen, Kjell; van der Kooij, Jeroen; Andersen, Reidar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hansen, T.W., Mørk, T., Tryland, M., Arnemo, J.M., Isaksen, K., Kooij, J. van der & Andersen, R. 2007. Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76. – NINA Rapport 290. 51 s. Rabies hos flaggermus er utbredt over store deler av verden o...

1,444 research outcomes, page 1 of 145