Download Results
474 research outcomes, page 1 of 48
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor G.; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Sundt-Hansen, L. E., Berg, O.K., Bremset, G., Davidsen, J.G., Heggberget, T.G., Hellen, B.A., Kambestad, M., Museth, J., Rønning, L. & Sægrov, H. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. – NINA Rapport 1298, 46 sider. I 2016 ble det gjenno...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein;
  Publisher: Rovdata og Viltskadecenter, SLU

  Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental Protection Agency and the Norwegian Environment...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Taugbøl, Annette; Dervo, Børre K.; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Taugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. Fossøy, F. 2018. Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. NINA Rapport 1476. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten oppsummerer vi resultatene fra uttesting av miljø-DNA som en m...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jacobsen, K.-O. 2018. Kartlegging av naturmangfold i området Giæverbukta-Langnes, Tromsø kommune i forbindelse med ny tverrforbindelse. Tema fugl. NINA Rapport 1565. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk oppdrag fra Statens Vegvesen om å sammenstille eksisterend...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wacker, Sebastian; Næsje, Tor; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Aronsen, Tonje;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Wacker, S., Næsje, T.F., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O.H., Ulvan, E.M., Saksgård, L., Aronsen, T. 2020. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva. NINA Rapport 1853. Norsk institutt for naturforskning....

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Holthe, E., Bremset, G., Berg, M & Jensås, J.G. 2018. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1484. Norsk institutt for naturforskning. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag å evaluere reetablering...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Stein Ivar; Qvenild, Tore; Dokk, John Gunnar; Rognerud, Sigurd;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Johnsen, S.I., Qvenild, T., Dokk, J.G & Rognerud, S. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Storinnsjøen, Tynset kommune 2010-2017. Mulige effekter etter introduksjon av ørekyte. NINA Rapport 1535. Norsk institutt for naturforskning. På forsommeren 2010 ble det for først...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aronsen, Tonje; Bernsten, Henrik Hårdensson; Johansen, Martin Rognli; Moe, Karina; Næsje, Tor F.;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Aronsen, T., Berntsen, H.H., Johansen, M.R., Moe K. & Næsje, T.F. 2019. Overvåkning av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Geitryggen og Austvika i 2018. NINA Rapport 1636. Norsk institutt for naturforskning. På grunn av rømminger av totalt 1...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Endrestøl, Anders; Often, Anders;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Endrestøl, A. & Often, A. 2018. Kartlegging og forslag til skjøtselsplan for strandmaurløve, strandmurerbie, og strandtorn på Sandbakken, Jomfruland i Kragerø kommune. NINA Rapport 1550. Norsk institutt for naturforskning. Sandbakken på Jomfruland i Kragerø kommune har ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ødegaard, Frode;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Ødegaard, F. 2017. Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016. - NINA Kortrapport 49. 32 s. Alle kjente lokaliteter med nålevende bestander av rødknappsandbie i Norge har blitt kartlagt i 2015 og 2016. I tillegg ble flere pot...

474 research outcomes, page 1 of 48