Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Gunnbjørn Bremset; Kvingedal, Eli; Diserud, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Østborg, Gunnel;
  Publisher: NINA

  I perioden 2002-2013 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen om bestandsstatus for laks og sjøaure. Kunnskapen skal brukes i vurderinger av relevante kompensasjonstiltak for å bøte på effekter av reguleringen av vassdraget ut over dagens utsett...

 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Jensås, Jan Gunnar;

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi A...

 • publication . Report . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnbjørn Bremset; Østborg, Gunnel; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila; Næsje, Tor Fredrik;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Bremset, G., Østborg, G.M., Aronsen, T., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2015. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. - NINA Rapport 1213 Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva er en videreføring av et undersøkelsesprogram som har vært gjen...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Bremset, Gunnbjørn;
  Publisher: NINA

  Bævra er et sterkt regulert vassdrag hvor 43 % av nedslagsfeltet ved reguleringen i 1963 er overført til Svorka kraftsasjon som ligger ca. 3,7 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den Lakseførende strekning er 20,2 km, hvorav de øverste 5 km er uregulert, og en strekni...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Eide, Ove; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Lund, Egil; Ulvan, Eva M.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Lund, E. & Ulvan, E.M. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013. - NINA Rapport 1015. 74 s. Formålet med denne undersøkelsen er å o...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Sigbjørn;
  Publisher: NINA

  Ormen Lange landanlegg på øya Gossa ble satt i drift i 2007 med A/S Norske Shell som oper-atør. Anlegget er plassert i et område som ifølge Norsk Hydro sin egen konsekvensutredning (2002) er i konflikt med hjortetrekket til og fra fastlandet. Spesielt gjelder dette et v...

 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir; Jensås, Jan Gunnar;

  Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset, Bengt Finstad, Torgeir Havn og Jan Gunnar Jensås. 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. - NINA Rapport 1249. 52 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestande...

 • publication . Report . Other literature type . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kaczensky, Petra; Ruslam Doldin; Enke, Dag; Linnell, John D.C.; Lukanovsky, Oleg; Salemgareyev, Albert R.; Sidorova, Tetyana V.; Sklyarenko, Sergey; Kisebaev, Talgat; Walzer, Chris; ...
  Publisher: Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

  Kaczensky, P., Doldin, R., Enke, D., Linnell, J. D. C., Lukanovsky, O., Salemgareyev A. R. Sidorova, T. V., Sklyarenko, S., Kisebaev, T., Walzer, C., Ward, S., Zuther, S. 2017. Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of ...

 • publication . Book . Other literature type . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Annette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Björn;

  Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse i barnas ulike naturerfaringer. I tillegg til...

 • publication . Report . Other literature type . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvasnes, Mikkel; Pedersen, Hans Chr; Kjønsberg, Marius; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Lasse F; Bowler, Diana; Andersen, Oddgeir; Berge, Siw E; Hagen, Bjørn R; F Moa; ...
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Kvasnes, M., Pedersen, H.C., Kjønsberg, M., Rød-Eriksen, L., Eriksen, L.F., Bowler, D., Andersen, O, Berge, S.E., Hagen, B.R., Moa, P.F. & Nilsen, E. B. 2019. Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018. NINA Rapport 1664. Norsk institutt ...

11 research outcomes, page 1 of 2