Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . External research report . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øian, Hogne; Dervo, Børre Kind; Andersen, Oddgeir; Tangeland, Torvald; Hagen, Stein Erik;

  Øian, H., Dervo, B. K., Andersen, O., Tangeland, T. og Hagen, S. E. 2010. Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer. En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene. - NINA Rapport 651. 81 s Prosjektet INNOFINN er et brukerstyrt FoU-prosjekt om inn...

 • publication . Report . External research report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro B.; Risan, Thomas; Harvold, Kjell;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen, G., Risan, T. & Harvold, K. 2008. Smølas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Smøla 14. – 15. mai 2008. - NINA Rapport 376. 67 s. Scenarioutvikling og konsekvensutredninger har det til felles...

 • publication . Report . External research report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Jerpåsen, Gro Bjørnstad; Harvold, Kjell; Næss, Camilla; Larsen, Kari Ch.; ...
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Thomassen, J., Linnell, J., Skar, B., Risan, T., Follestad, A., Aarrestad, P. A., Jerpåsen, G., Harvold, K., Næss, C., Larsen, K., Kelman, I., Bruteig, I.E. & Fageraas, K. 2011. Øyfolkets fortellinger – 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega. – NINA Rapport 653. 80 ...

 • publication . Report . External research report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerke, Tore; Andersen, Oddgeir; Berg, Sveinung Krokann; Haaland, Thomas; Krange, Olve;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bjerke, Tore (m.fl.) 2006. Fritid og friluftsliv – aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen. – NINA Rapport 190. 44 s. + vedlegg. I denne rapporten presenteres resultater fra et delprosjekt av prosjektet ”Down by the riverside”: Bybefolkningens holdninger og a...

4 research outcomes, page 1 of 1