Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schenider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jensen, T.C., Birkeland, I.B., Bongard, T. Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B & Velle, G. 2019. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2018. NINA Rapport 1675. Norsk institutt for naturforskning. Måle...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen; Karlsson, Sten; Hesthagen, Trygve;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning

  Fossøy, F., Dahle, S., Birkeland Eriksen, L., Hagen Spets, M., Karlsson, S. og Hesthagen, T. 2017. Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt - NINA Rapport 1299. 33 s. I denne rapporten samm...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Forsgren, Elisabet; Hanssen, Oddvar; Järnegren, Johanna;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Morten Bergan, Terje Bongard, Elisabet Forsgren, Oddvar Hanssen, Johanna Järnegren. 2015. Biologiske miljøundersøkelser av Søra og Gaula etter diesel-lekkasje fra Statoilstasjonen på Klett – NINA Rapport 1105. 76 s. Et utslipp av om lag 180 000 liter diesel har skjedd v...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Østborg, Gunnel Marie;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hesthagen, T. og Østborg, G. 2006. Endringer i areal med forurensningsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006. I Sør-Norge har det vært omfattende skader på fiskebestander pga forsuring i mange vassdrag. Skadeomfanget pr. 1990 er tidligere dokume...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Walseng, Bjørn; Karlsen, Leif Roger;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Walseng, B. & Karlsen, L.R. 2009. Endring i krepsdyr- og fiskefaunaen etter kalking i syv vann i Østfold. - NINA Oppdragsmelding 469: 45 s. Syv kalkete vann i Østfold er blitt undersøkt med hensyn til krepsdyr og fisk med tanke på å vurdere effekten av kalking. Allerede...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsson, Sten; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Ugedal, Ola;

  Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s. Utsettinger av fisk gjøres i mange vann og vassdrag i Norge. Motivasjonen for å bedrive utsetting av f...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jepsen, Jane Uhd; Arneberg, Per; Ims, Rolf Anker; Siwertsson, Anna; Yoccoz, Nigel Gilles;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jepsen, J.U., Arneberg, P., Ims, R.A., Siwertsson, A. og Yoccoz, N.G. 2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet. NINA Rapport 1674. Norsk institutt for naturforskning. Fagsystemet f...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Thorstad, Eva Bonsak; Larsen, Bjørn Mejdell; Hvidsten, Nils Arne; Fiske, Peder;

  I 2001 ble det gitt ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen. Fornyet konsesjon medførte et nytt manøvreringsreglement, hvor hensynet til laks ble spesielt vektlagt. Som et ledd i å oppfylle konsesjonsvilkårene, fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre; Garnås, E.; Nilssen, Jens Petter; Tysse, Åsmund; Wærvågen, Svein Birger;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Johnsen, S.I., Dervo, B. K., Garnås, E., Nilssen, J. P., Tysse, Å. & Wærvågen, S. B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. NINA Rapport 420. 43 s. + vedlegg. Hovedmålsetningen med denne rapporten har...

9 research outcomes, page 1 of 1