Filters (4 )
Download Results
5,905 research outcomes, page 1 of 591
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rosten, Amalie Steen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke holdninger, normer og individuelle trekk som kan påvirke individer til å velge synskirurgi. For å besvare problemstillingen valgte jeg å benytte meg av teori om planlagt atferd (Ajzen, 1991) og utvalgte begreper fra Hea...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jacobsen, Grete Kathrine;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  I 2002 gjennomgikk den fiskeriavhengige kommunen Hasvik en alvorlig krise. 3 fiskeindustribedrifter gikk konkurs samtidig og 110 arbeidsplasser gikk tapt. På bakgrunn av denne krisen fikk kommunen tilført midler til nyskapingsarbeid gjennom den såkalte omstillingsbevilg...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jørgensen, Stein-Ove;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne studien har fokus på hvordan de ulike aktørene (eiere, styret, ledere, intern- og ekstern regnskapsfører, samt intern- og eksterne revisor) kan bidra til å forebygge, avdekke og håndtere misligheter. Studien viser at en del aktører ikke er klar over sitt eget ansv...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Slettvold, Anders Eikefjord;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Oppgaven tar for seg om og i hvilken grad klimaendringene blir fanget opp i den norske vegsektoren, og hvilke lærings- og tilpasningsprosesser som blir satt i gang for å tilpasse seg klimaendringene. Ved bruk av det rasjonelle- og det institusjonelle perspektivet tar de...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Urstad, Benedikte Dvergsnes;
  Publisher: UiT The Arctic University of Norway

  Denne oppgaven handler om hva som fremmer et positivt kroppsbilde blant kvinner. Studien undersøker kvinners vandring fra et negativt til et positivt kroppsbilde. Målet med oppgaven er øke kunnskapen, slik at det kan drives forebyggende arbeid mot et negativt kroppsbild...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jørgensen, Sondre;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Borettslovene er fellesbetegnelse på Lov om burettslag og Lov om bustadbyggjelag. De opprinnelige lovene av 4.februar 1960 ble endret 06.06.2003, med virkning fra 15.08.2005. Den nye borettslagsloven er en oppmyking av lovverket, og med lovendringene som utgangspunkt vi...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eidissen, Fredrik; Nilsen, Jørn Tore;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Som medarbeidere i et foretak hvor alle ledere skal gjennomføre et lederutviklingsprogram, er det interessant å se om ressursene som brukes på et lederutviklingsprogram gir den ønskede avkastning tilbake til bedriften. Hensikten med denne oppgaven er å svare på følgende...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mørck, Endre;
  Publisher: Bymålslaget

  Undersøkelsen bygger på 3413 mellomnorske diplom med 1114 eksempel på akkusativ med infinitiv. i artikkelen analyseres akkkusativ med infinitiv som en iP. infinitiven står vanligvis etter et setningsadverb på sin opphavlige plass i VP, men flytter i noen tilfeller forbi...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hustad, Kirsten Reinert;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Sammendrag. Oppgaven omhandler erstatningsspørmålet ved rådighetsinnskrenkninger i de ulovfestede tilfellene. En rådighetsinnskrenkning vil si at myndighetene regulerer fast eiendom slik at eier mister bruksretter. Utgangspunktet er at eier ikke får erstatning for dette...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skaue, Lillann Wilsgård;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Det er kjent at glukokortikoidreseptoren (GR) og Pax6 som begge er transkripsjonsfaktorer og blant annet er viktig for normal embryoutvikling, har noen felles målgener blant matriks metalloproteinasene (MMP.) MMPer sørger for remodellering av ekstracellulær matriks (ECM...

5,905 research outcomes, page 1 of 591