Filters (4 )
Download Results
2,776 research outcomes, page 1 of 278
 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Selnes, Svein; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian;
  Publisher: Bioforsk

  Overvåkingen av Kolstadbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i land-bruket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffav-renning.

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strandhagen, Helle Blindheim;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Masteroppgave i Landskapsarkitektur 2014 om mulighetene man har til å utvikle Økernområdet som følge av et OL i 2022 Denne oppgaven er en prosjektoppgave, der jeg har sett på hvordan et OL i Oslo kan binde sammen Økernområde. I dag er det lite sammenheng mellom omkringl...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aamodt, Ola Westby;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Aktiv forvaltning av miljø og klima er sett på som en av vår tids største utfordringer. Sertifisering av skog og skogprodukter har kommet som et krav fra forbruker, og skal tilføre skogforvaltningen noe mer enn lover og forskrifter. Miljøsertifiseringene skal sikre allm...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solbakken, Benedicte; Ramskjell, Kristoffer;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Dagligvarehandelen omsatte i 2012 for 148 milliarder kroner og distribusjonen av varer er en utfordrende oppgave i vårt langstrakte land. Effektivisering av forsyningskjeden fra leverandør og ut til kunde er helt sentralt. Robotene som hjelper til med å fordele varer fr...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dybing, Erik; Eklo, Ole Martin; Gislerød, Hans Ragnard; Hofsvang, Trond; Holene, Edel; Källqvist, Torsten; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Tronsmo, Anne Marte;
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nguyen, Therese;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Vi har i denne oppgaven valgt å se Obamas endringsledelse i form av Kotters 8 – steg, supplert med Aristoteles sin klassiske kommunikasjonsmodell. Der formålet er å finne en sammenheng, eventuelle likheter, mellom Obamas endringsledelse og Kotters 8- steg. Dette fra Oba...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanto, Gunhild; Daniel, Faye Susanne; Bøhn, Christine Blixt;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Buer blir ofte benyttet som bæresystem i blant annet brukonstruksjoner. Buede limtrebjelker som er trykkpåkjent må avstives sideveis for å unngå knekning vinkelrett på buens plan. I forbindelse med bruer kan dette gjøres ved hjelp av U-formede rammer dannet av kraftige ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grøndahl, Aurora Rosvoll;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Dynamisk kontrastforsterket MR-avbildning (DCE-MRI) beskriver karnettverkets egenskaper i vevet som avbildes. Avbildningen består av en serie MR-bilder tatt i etterkant av en intravenøs injeksjon med kontrastmiddel. Ut ifra denne bildeserien kan den relative signaløknin...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Netland, Malena;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Tettemelk er et tradisjonelt syrnet melkeprodukt i Norge, med en karakteristisk trådtrekkende og tyktflytende konsistens. I dag omsettes dette produktet i dagligvarebutikkene som Tjukkmjølk, produsert av Rørosmeieriet. Det er vist at produksjon av eksopolysakkarider (EP...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Zaidan, Khalid;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Konvensjonelle overvannssystemer består stort sett av sluk og rørsystem. Målet med dette systemet er å lede overvannet raskt gjennom rørsystemet fra tettsteder til nærmeste resipient. Med hensyn til vannmengder fungerte denne løsningen bra før, da et slikt system var di...

2,776 research outcomes, page 1 of 278