Filters (2 )
Download Results
40,302 research outcomes, page 8 of 4,031
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weum, Inger Johanne; Mohagen, Helene;

  Forskrift om land-for-land rapportering ble nylig innført i Norge med virkning fra 1.januar 2014. Land-for-land rapportering innebærer at flernasjonale selskaper skal rapportere utvalgte nøkkeltall i de landene de har virksomhet. Formålet med en slik rapportering er å a...

 • publication . Article . 1993
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjort, Peter Fredrik;
 • publication . External research report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Hjelmelandsåna fremstår som et flott laksevassdrag med et «naturlig» elveleie som er meandrerende og med en generell svært god til god habitatkvalitet for fiskeproduksjon av laks og sjøaure. Store deler av elva tilbyr gode gytemuligheter for laks og sjøaure samt variert...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Kristine Juell;
  Publisher: The University of Bergen
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Silje;
 • publication . Report . 1986
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørge, Arne; McConnell, Bernie;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Since tagging of grey seals in Great Britain was initiated in 1951, a total of 61 seals has been recovered in coastal Norwegian waters. Most of the recovered seals had been tagged at the Orkney (35 recoveries) and the Farne Islands (17 recoveries) and captured in fishin...

 • publication . Master thesis . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høybjør, Geir;
  Publisher: Universitetet i Tromsø
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlstrøm, Trond;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne oppgaven handler om den kartografiske skildringen av myten om Norden fra antikken til 1600-tallet, med spesielt fokus på tidlig nytid. Norden har siden antikken hatt en spesiell plass i europeeres verdensbilde. Det har blitt sett på som et fremmed område langt unn...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Monica Isabel Benedikte;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Sammendrag Livskvalitet hos mennesker med utviklingshemming har vært lite forsket på i Norge, mens det internasjonalt sett har vært økende interesse for å utvikle måleinstrumenter for dette konstruktet. Formålet med denne studien var å undersøke hvordan mennesker med le...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars;

  Hagen, D., Evju, M., og Rød-Eriksen, L. 2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. - NINA Kortrapport 30. 23 s. I 2015 ble det etablert en rekke nye skogsreservater i Oslomarka med et generelt lavere restriksjonsnivå på bru...

40,302 research outcomes, page 8 of 4,031
Last index information