Filters (2 )
Download Results
83 research outcomes, page 6 of 9
 • publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Albanian
  Authors:
  Czekalski, Tadeusz;
  Publisher: Onufri
 • publication . Report . 2014
  Open Access Albanian
  Authors:
  BULSKA Ewa; BETTENCOURT DA SILVA Ricardo; HEDRICH Martina; MAGNUSSON Bertil; MAJCEN N.; MARINCIC Snjezana; PAPADAKIS Ioannis; PATRIARCA Marina; VASSILEVA Emilia; TAFAJ Lindita;
  Publisher: Publications Office of the European Union

  TrainMiC® is a European programme for life-long learning about how to interpret the metrological requirements in chemistry. It is operational across many parts of Europe via national teams. These teams use shareware pedagogic tools which have been harmonized at European...

 • publication . Conference object . 2009
  Open Access Albanian
  Authors:
  Azizi, Orgest;
  Publisher: HAL CCSD

  "Bio-pouvoir et gouvernement de la vie". Conférence tenue dans le cadre du séminaire "De l'état de nature au bio-pouvoir", à l'Université UFO, Tirana 2009, organisé sous la direction d'Alment Muho. Pjesa e parë e këtij artikulli, është botuar me titullin "Biopolitika Ku...

 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dashi, Brunilda;
  Publisher: Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë e Biblioteka Kombëtare e Kosovës
 • publication . Article . 2008
  Open Access Albanian
  Authors:
  Doja, Albert;

  Në këtë artikull shtjellohet kontributi i Claude Lévi-Strauss-it në antropologji. Lévi-Strauss-i e shndërroi antropologjinë në një projekt shkencor me një vlerë shumë më të sofi stikuar intelektuale për të kuptuar njerëzimin sesa ç’mendohet apo sesa ka arritur më parë k...

 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Albanian
  Authors:
  Bajcinovci, Bujar; Aliu, Vlora;
  Publisher: Zenodo

  Arkitektura Kinetike Interaktive. Article in Albanian.

 • publication . Report . Preprint . Other literature type . 2015
  Open Access Albanian
  Authors:
  Möllers, Judith; Arapi-Gjini, Arjola; Xhema, Sherif; Herzfeld, Thomas; Möllers, Judith; Arapi-Gjini, Arjola; Xhema, Sherif; Herzfeld, Thomas;
  Publisher: Halle (Saale): Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)

  Një eksod masiv i qytetarëve të Kosovës ndodhi në dimrin e vitit 2014/2015, duke ngritur pyetje urgjente mbi arsyet e tij dhe implikimet e mundëshme për Kosovën dhe vendet e destinacionit. Kjo analizë e shkurtër politike jep një përshkrim përmbajtësor të shkaqeve kyçe t...

 • Në këtë artikull shqyrtoj mënyrat e identifikimit dhe përkatësisë fetare në Ballkan si instrumente politike që aplikohen për të konsoliduar strukturat hierarkike midis grupeve shoqërore dhe individëve, të cilët shumë shpesh përdorin metafora gjinore që përshkruajnë kate...

 • publication . Book . 2008
  Open Access Albanian
  Authors:
  Doja, Albert;
  Publisher: HAL CCSD

  Translated into Albanian from the original in English: _Totalitarian Movements and Political Religions_, vol. 7 (1), 2006, pp. 83-107, doi:10.1080/14690760500477919. Book-length revised reprint with permission by Taylors & Francis Ltd., London; International audience; H...

83 research outcomes, page 6 of 9
Last index information