Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (8)
 • Type (18)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (5)
 • Content Provider (100)
 • Country (86)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (8)
 • Type (18)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (5)
 • Content Provider (100)
 • Country (86)
Download Results
242,973 research outcomes, page 5 of 24,298
 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  ABDAZIMOVA, DILRABO;
  Publisher: Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi

  ÖzetBumakalede 20.yüzyılın ilk yarısında Türkistan’da kullanılan yazı dili ve onungelişme süreci incelenmiştir. Bununla beraber o dönemde yayımlanan Ayna dergisi(11-20 sayılar) üzerinde dil incelemesi yapılmıştır. Ayna dergisi, 20. yüzyıldayetişmiş en büyük idealist ve ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Uğur ÖNAL; Şöhret AYDEMİR; Meltem TAŞBAKAN; Tuncer TURHAN; Bilgin ARDA; Oğuz Reşat SİPAHİ;
  Publisher: Galenos Yayinevi
 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demirtas, Basak; Ergöçmen, Banu; Taşkın, Lale;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  Amaç: Annelerin günlük yaşam yükünün emzirme davranışı üzerindeki etkisini anlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 2005 yılında yapılan ve içerik analizi ile değerlendirilen nitel bir çalışmanın bulgularından yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, çocuk bakımına ve...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  DİNÇER BAHADIR, Şaziye;
  Publisher: Atatürk Üniversitesi

  Risâletü’n-Nushiyye, written by Yunus Emre, is an important research material for linguistics besides its great literary value. In that literary work, there are about 440 Arabic and about 160 Persian words. On the other hand, Arabic and Persian noun phrases are very few...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞAHİN, Cengiz;
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  In this study, various theories, which discuss the reasons for immigrating abroad, were reviewed; the theories and views that point out the effects of abroad experience on individual\'s mental health were also explained. The difficulties and adjustment problems of ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Toker, Kerem;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi

  2013 yılında Alman Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi tarafından yayınlanan Endüstri 4.0 bildirgesi ekonomideki dijital dönüşüme vurgu yapmaktadır. Fabrikaların dijitalleşmesi ile birlikte daha hızlı, esnek ve düşük maliyetli üretim yapılması planlanmaktadır. Bu saye...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÜSTE, Ahmet Nazmi;
  Publisher: Akademisyenler Birliği Derneği

  The First World War is one of the breakpoints in terms of world political history. The consequences of this Great War have shaped a lot of issues having impact until this time. It should be firstly noted that empire period has ended at least in classical meaning. The st...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Samet Şenel;
  Publisher: Mersin University

  Bu kitap tanıtımında Levent Öztürk’ün İslâm DünyasındaHastaneler adlı eseri incelenmiştir. Yazar bu eserde hastanelerin Emevîlerdöneminde kurulduğu şeklindeki yaygın görüşün aksine Abbâsîler döneminde inşâedildiği fikrini ileri sürmektedir. Ayrıca o, bu yapıların Hristi...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÖMLEKSİZ, Mehmet Nuri; KOÇ, Ayhan;
  Publisher: NWSA

  Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının akran değerlendirmesi yapmalarını sağlamak ve bu değerlendirmeye ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma Sınıf Öğretmenliği Programında öğrenim gören 62 öğrenci ile bilgisayar dersinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden b...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Turkish
  Authors:
  OK, Kenan;
  Publisher: TÜBİTAK

  Forests have many ecotourism attractions. Ecotourism can be defined as an opportunity to promote the values in the protected areas and to finance for related stakeholders. However, ecotourism can be classified as a possible threat to ecosystems because of ecotourism&amp...

242,973 research outcomes, page 5 of 24,298
Last index information