Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (7)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (4)
 • Content Provider (100)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (7)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (4)
 • Content Provider (100)
Download Results
18,214 research outcomes, page 5 of 1,822
 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Serbian
  Authors:
  Kovačević, Tamara V.;
  Publisher: Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

  Основни циљ овог истраживања биo је да се утврди зависност одабира и опредељења испитаника за бављење тенисом од дефинисаних фактора социјалног статуса, као и утврђивање тачних показатеља о нивоу утицаја појединих социјалних фактора на успешност у врхунском тенису. Узор...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Serbian
  Authors:
  Pavlović Aleksandar;
  Project: MESTD | Material and spiritual cu... (178028)

  The subject of this paper are Public procedures among the Serbian population in Northern Kosovska Mitrovica, which the author wished to elaborate within clearly defined spacious and timely frames including the recognizable organizers and main participants. A special att...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Serbian
  Authors:
  Чарота, Иван А.;
  Publisher: Београд : Институт за српски језик САНУ

  Историјат превода Светог писма у Белорусији карактерише низ значајних одлика. Једна од њих је да је постојао низ „књигописаца“, пониклих на белоруској земљи, који су на разне начине модификова ли традиционалне ћирило-методијевске преводе према локалној варијанти књижевн...

 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Serbian
  Authors:
  Polić, Darko M.;
  Publisher: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет

  Глобално успостављене мреже дистрибуције капитала, информација и људи на почетку 21. века све више истичу значај градова као центара концентрације, редистрибуције и размене. Како би обезбедили што већи значај и бољи ранг у великој понуди на светском тржишту, градови пре...

 • publication . Book . 1997
  Open Access Serbian
  Authors:
  Гортан-Премк, Даринка;
  Publisher: Београд : Институт за српски језик САНУ

  Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 14

 • publication . Article . 2014
  Open Access Serbian
  Authors:
  Kovačević, Tamara; Dimić, Nadežda; Isaković, Ljubica;
  Project: MESTD | Effects of cochlear impla... (179055)

  Sign language is a natural means of expression for deaf children. While communicating with a deaf child one should use speech followed by gestures until the child learns the spoken word and understands its meaning. The deaf child learns how to pronounce a word and its m...

 • publication . Doctoral thesis . 2012
  Open Access Serbian
  Authors:
  Đurić, Miloš D.;
  Publisher: Универзитет у Београду, Филолошки факултет

  U fokusu ove disertacije nalaze se engleske i francuske složenice u diskursu elektrotehnike. Stoga, cilj ove disertacije jeste da opiše ove lingvističke fenomene i da istraži njihovu ulogu u engleskom i francuskom diskursu elektrotehnike, istovremeno istražujući diskurs...

 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Serbian
  Authors:
  Magić, Marko Z.;
  Publisher: Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет
  Project: MESTD | Chemical and structural d... (172026)

  Titan i njegove legure se upotrebljavaju kao materijali za dentalne implantate zbog pokazane biokompatibilnosti titana i dobrih fizičkih i mehaničkih svojstva. Korozivna svojstva titana i njegovih legura u kiselim i baznim rastvorima, i u biološkim fluidima nisu zadovol...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Serbian
  Authors:
  Pekeč, Saša; Orlović, Saša; Rončević, Savo; Crnojević, Vladimir; Minić, Vladan; Brdar, Sanja;
  Project: MESTD | Integrated system for det... (44003)

  Forest fires cause major damage to the forest areas. This paper analyzes the preventive measures that attempt to prevent the emergence and spread of forest fires. In order to reduce the possibility of the spread of forest fires are presented in the biological and techni...

 • publication . Book . 2014
  Open Access Serbian
  Publisher: Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности

  Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и Секретаријата за културу града Београда.

18,214 research outcomes, page 5 of 1,822
Last index information