Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Country (17)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Country (17)
Download Results
1,777 research outcomes, page 5 of 178
 • publication . Report . 2015
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Carvajal, Ana Karina; Erikson, Ulf Gøran; Fure, Håkon; Kristinova, Vera;
  Publisher: SINTEF Fiskeri og Havbruk

  Fiskeri og havbruknæringens forskningsfond (FHF)

 • publication . Article . 2017
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Annegreth Dietze-Schirdewahn;

  I dansk-norsk historie er Austrått den siste påkostede herregården bygd under det såkalte adelsveldet som endte i 1660. En pyramide, rester av en rektangulær dam og akser i landskapet vitner om et omfattende anlegg som ble etablert i 1650-årene. Denne artikkelen gir ny ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Erstad, Henriette Ullavik;
  Publisher: Den norske atlanterhavskomite

  Det overordnede målet for USAs såkalte "maximum pressure"-strategi har vært å fremforhandle en bedre atomavtale med Iran, samt å svekke både Teherans innflytelse i Midtøsten og ayatollah Khameneis grep om makten. Men har strategien vært vellykket i å oppnå dette? På tid...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Øren, Anita; Leistad, Lilian; Haugan, Tommy;
  Publisher: SINTEF

  Bakgrunn: Kvinner i alderen 20-24 år har den høyeste abortraten i Norge. For å undersøke om gratis hormonell prevensjon endrer prevensjonsvaner og abortrate hos kvinner i denne alderen, ga Helsedirektoratet SINTEF i oppdrag i å utføre et forsøksprosjekt der kvinner 20-2...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Melby, Line; Ådnanes, Marian; Kasteng, Frida;
  Publisher: SINTEF

  Denne studien undersøker følgende hovedtema: 1) Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB? 2) Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dek...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Løken, Øivind; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Eid, Tron Haakon;
  Publisher: Norsk Institutt for skog og landskap

  Bruken av bioenergi vil øke betraktelig i årene som kommer. Politisk ligger det målsettinger om en dobling av årlig bruk fra 14 TWh i 2008 til 28 TWh i 2020. For å nå målet om en økning med 14 TWh innen 2020 vil skogen være en helt avgjørende ressurs. Det er derfor et s...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Lévy, Bertrand;
  Publisher: http://www.udg.edu/ca/instituts/ILCC/Detall_noticies/eventid/2363 (Gérone)

  La contribution examine les liens entre écriture littéraire et cartographie dans les sites contemporains de géographie littéraire

 • publication . Article . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Schei, Vidar; Gelfand, Michele J;
 • publication . Report . 2006
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Bjørklund, Oddrun; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)
 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Børve, Camilla Sandvik;
  Publisher: SINTEF
1,777 research outcomes, page 5 of 178
Last index information