Filters (3 )
Download Results
2,034 research outcomes, page 5 of 204
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fiveland, Anne-Gro; Wessman, Birgitte Lundorf;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk and safety management Tilgang til strøm er grunnleggende i det moderne og komplekse samfunn. Norge har, til sammenligning med mange andre land, vært skjermet for hyppige og langvarige strømbrudd. Men strømbruddet i Steigen kommune i 2007 og ikke ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rosså, Julie Anne;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Tittel/Forord"…Vi har jo prest på huset…" Helhetlig omsorg er et viktig krav i psykisk helsefelt. Åndelig og eksistensiell omsorg er en del av dette. Pasienter har åndelige og eksistensielle behov. Pasienter og profesjonelle...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Finance Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurde...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Jannicke;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Social work Foreldre som har mistet omsorgen for sine barn skal etter lov om barnevernstjenester få tilbud om oppfølging fra barnevernet etter en omsorgsovertakelse. Tidligere forskning viser at oppfølgingen er mangelfull, og at mange foreldre ikke fø...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerga, Silje Løland; Thorsen, May Iren;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Organisasjoner preges i dag av stadig flere oppkjøp. Likevel viser undersøkelser at de fleste oppkjøp er mislykket i forhold til sine ambisjoner og mål. I denne studien var vi opptatt av å kartlegge hvorvidt bestemte faktorer kan vir...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skimmeland, Sven Magnus; Thaule, Ole Aleksander;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change Management Bitcoin og blockchain er begreper som mot slutten av 2017 skapte enorm interesse. Mange prater om dette som potensielt revolusjonerende for dagens finansielle system. Av den grunn har den samlede bankinstitusjonen vært nødt til å ta ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brandal Berge, Iselin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Sports and physical education Bakgrunn: Hensikten med studien var å invitere utrente lesere av en regional avis til å delta i et intervensjonsprogram for å endre livsstil. Målet var å komme i form, og for de som ønsket, i så god form at de var i stand...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Line Berg; Ohm, Eline;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial Economics Norske myndigheter har et sterkt ønske om at helsesektoren skal ta i bruk mer helseteknologi, men det finnes lite forskning på hva som skal til for å få til dette. Med en aldrende befolkning, en økning i pasienter med sammensatte ...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grude, Svein;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economy Aker Solutions MMO AS inngikk våren 2011 en kontrakt med ConocoPhillips Scandinavia AS om opprustning av plattformene på Eldfiskområdet. Kontrakten er en del av de større opprustningene som skjer på Ekofisk- og Eldfiskområdet, som s...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lea, Cathrine Hegrestad;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Social work *KAR OK KONF 2020* Denne kvalitative studien har undersøkt hvordan seks yrkesaktives erfaringer er knyttet til arbeidsliv og rus. Arbeidsliv og rus er det med årene blitt forsket på både nasjonalt og internasjonalt, det er mitt inntrykk at...

2,034 research outcomes, page 5 of 204