Download Results
137 research outcomes, page 5 of 14
 • publication . Article . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Claussen, Carl Andreas; Hagelund, Kåre;
  Publisher: Norges Bank

  Faren for deflasjon har fått fornyet aktualitet internasjonalt i det siste. Artikkelen drøfter hvordan deflasjon oppstår, og hvilke politikkalternativer som da foreligger. Risikoen for global deflasjon synes nokså begrenset.

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hylland, Aanund;
  Publisher: Norges Bank

  Statens reservefond, på 40 millioner kroner til bruk «i nødens stund», ble i 1911 grunnlovfestet for å sikre at det ikke ble brukt i strid med forutsetningene. Midlene skulle plasseres i «førsteklasses» utenlandske verdipapirer, men under 1. verdenskrig falt verdien ste...

 • publication . Book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haare, Harald; Solheim, Jon A.;
  Publisher: Norges Bank

  Denne publikasjonen gir en oversikt over utviklingen av det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010. Den er skrevet som et ledd i arbeidet med å dokumentere Norges Banks historie frem mot sentralbankens 200-årsjubileum som finner sted i 2016. Det er lagt vekt på å...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagelund, Kåre;
  Publisher: Norges Bank

  Veksten i arbeidskraftproduktiviteten i Norge siden krigen har gjennomgått flere faser. I etterkrigstiden og fram til 1970-tallet var den gjennomgående høy. Et forholdsvis lavt produktivitetsnivå etter krigen sammen med mulighet for import av teknologi fra utlandet var ...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank
 • publication . Research . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagelund, Kåre;
  Publisher: Norges Bank

  Den potensielle produksjonen er nivået på produksjonen når alle produksjonsfaktorer er fullt og opprettholdbart utnyttet. Denne produksjonen er ikke observerbar. I de ulike fremgangsmåtene for å anslå den potensielle produksjonen er ofte inflasjon indikatoren på ...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vatne, Bjørn Helge;
  Publisher: Norges Bank

  Økonomiske marginer defineres som det husholdningene sitter igjen med av likvide midler etter at utgifter til lån og alminnelige levekostnader er dekket. Det er en indikator for hvor robust husholdningenes økonomi er, og kan dermed gi informasjon om bankenes risiko for ...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vatne, Bjørn Helge;
  Publisher: Norges Bank

  Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved å finansiere utlån, er viktig for utviklingen av den finansielle stabiliteten i banksektoren. I artikkelen beregnes gjennomsnittlig...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kilen, John E.; Thorstad, Håvard;

  Med virkning fra 1. september 1999 innførte Norges Bank krav om sikkerhet for F-lån. Dette er en følge av at Norges Bank ønsker å ha sikkerhet for sine lån til bankene. Denne artikkelen vil innledningsvis presentere bakgrunnen for kravet om sikkerhet. Ordningen med gjen...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haare, Harald;
  Publisher: Norges Bank

  Da Norges Bank ble etablert i 1816, skulle den primært sørge for betalingsmidler som det var tiltro til. I 1818 startet man diskontering av veksler, og fra 1825 tilbød banken overføring av midler mellom byer der den hadde avdeling. Først i 1898 fikk Norge en avregnings-...

137 research outcomes, page 5 of 14