Download Results
831 research outcomes, page 5 of 84
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tveraaen, Linnea; Strand, Helene Vågø; Skare, Kristine;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2018 Kontrakter kan beskrives som «nervecellene i det økonomiske systemet» (Coase, 2002), og prosjekters suksess avhenger av valgene som tas rundt organisasjonens kontraktsstrategi (Hartman, 2000). Studentsamski...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Juul, Marthe Aasheim; Johansen, Kristine Rønning;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2016 I denne oppgaven har vi sett på Regnskapslovutvalget 2014 sitt forslag til ny regnskapslov, som følger av første delutredning NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt. Forslaget innebærer en intern...

 • publication . Research . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isachsen, Arne Jon;
  Publisher: Handelshøyskolen BI, Senter for monetær økonomi (CME)

  Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks første måneder: Forfengelighet og følelser Norge som verdens største investor Bank og pølsebod – Hva er forskjellen? Norge er et lite land På’n igjen i Kina Forsvar og finans Om å ha det som grever

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Birkeland, Michael;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2020 I denne oppgaven har jeg sett på Domene Autoritet, hva det er og hvorfor bedrifter bør bry seg. Jeg har gjennomført regresjonsanalyser for å bevise korrelasjonen mellom Domene Autoritet og SERP ra...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Ene-Marie;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2014 I denne oppgaven har jeg sett på utviklingen av revisjonsberetningen for aksjeselskaper i Norge. Bruken av revisjonsberetning ble innført i 1931 som følge av en endring i aksjeloven av 1910. ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Landsvik, Ingvild Marie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2017 Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av faget Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, hvor jeg har valgt Meland Elektro AS som min bedrift. Bedriften befinner seg i dag i et m...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enoksen, Fredrik Aurbakken; Braut, Jon;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2017 I denne oppgaven ser vi om det eksisterer en sammenheng mellom teknologisk utvikling og den strukturelle arbeidsledigheten, ettersom vi forutsetter at automatiseringen av arbeidsoppgaver har tiltatt i ...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjeldedal, Stine Mathilde; Arnesen, Ingerid Isabell; Fjelltun, Elisabeth;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2019 Denne oppgaven handler om hvilke holdningsattributter som er avgjørende når forbrukeren står ovenfor et valg av økologisk brød. På bakgrunn av dette er problemstillingen: “Hvilke holdninger påvirker kjøp ...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reiten, Hans; Huus, Sindre Vold; Olsvik, Geir;

  Bacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2013 Denne bacheloroppgaven omhandler kjøpesenteret Mercur i Trondheim. Oppgaven bygger videre på et strategidokument utarbeidet av de samme forfatterne høsten 2012. Den overordnete problemstillingen for op...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stenheim, Tonny; Hove, Britt Torunn;
  Publisher: Revisorforeningen

  Artikkelen inneholder akseptert versjon Artikkelen presenterer regnskapslovutvalgets delutredning II (NOU 2016:11) om ny norsk regnskapslovgivning som ble lagt frem 24. juni 2016. Utredningen tar blant annet for seg regnskapsplikt for filialer, regnskapsåret, valuta og ...

831 research outcomes, page 5 of 84