Filters (3 )
Download Results
745 research outcomes, page 5 of 75
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Gina Heltorp;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign In this thesis, I have worked to develop a mirror concept for the bathroom. The thesis is the final part of my Master Education at the University of Oslo and Akershus, and ends the spring of 2014. I have based the product on the mirror’s history, ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frøystein, Katrine Halland;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i helse og empowerment Mange studier er gjort på jobbengasjement og hva som bidrar til dette. Denne studien tar utgangspunkt i positiv psykologi, empowerment og helse for å forstå jobbengasjement. Flere studier er gjort tidligere på jobbengasjement, men gjennom t...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myhren, Bendik Steinland;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i økonomi og administrasjon Målet med denne oppgaven er å utforske hvilke, hvordan og i hvilken grad sosiale teknologier brukes for utvikling og deling av kunnskap. Oppgaven er basert på et kvalitativt casestudie i EVRY, en bedrift som leverer IT-tjenester både t...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gulliksen, Nicolai;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk i Fyresdal kommune i Vest-Telemark. Bedriften har eksistert som trevarefab¬rikk siden 1970 og i 1991 begynte de å spesialisere seg på å produsere designmøbler i heltre. I tillegg til dette produserer de spesia...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kolsrud, Halvor Hals;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i barnehagepedagogikk Det er i dag en stor mangel på barnehagelærere ut fra barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning. På tross av dette er det en rekke barnehager som overoppfyller dagens lovkrav og har rundt 50 prosent barnehagelærere. I denne oppgaven argum...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Herning, Hilde;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for helsefag

  Master i biomedisin NKT (Natural Killer T) celler er en undergruppe av T-celler som har egenskaper til felles med både NK (Natural Killer)-celler og konvensjonelle T-celler. De uttrykker både T-cellereseptor (TCR) og NK-cellemarkører. T-cellereseptoren uttrykkes som en ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tromop, Christiaan;
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i læring i komplekse systemer Artikkel 1: Det psykiske helsevern for barn og unge gjennomgår store endringer, og behandling foregår i større grad på de unges arena og med større delaktighet av nettverket i behandlingen. Det gjelder også for behandling i akuttsitu...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bunes, Guro Haakanes;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Denne oppgaven har stilt spørsmål knyttet til rollen den norske fjernundervisningsinstitusjonen, Globalskolen, spiller for utenlandsboende elevers kulturelle identitet. Globalskolen gir kompletterende undervisning til no...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hovdelien, Olav;
  Publisher: Unipub
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordeide, Knut;
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

  Master i sosialt arbeid Hvordan tilpasser norske husholdninger seg økonomisk usikre tider? Jeg ønsker å få mer kunnskap om omfanget av forbruksreduksjoner, hvilke grupper som reduserer forbruket og hvilke forbruksområder som er mest og minst utsatt for reduksjon. For å ...

745 research outcomes, page 5 of 75