Filters (3 )
Download Results
2,602 research outcomes, page 5 of 261
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høllre, Marthe Dyngeland;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bachelor i barnevern BSV5-300 Fakultet for helse- og sosialvitskap Institutt for velferd og deltaking This bachelor thesis takes aim to understand the complexity of sibling relationships amongst children in foster care. In addition, it explores the potential protective ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berntsen, Lene;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i undervisningsvitenskap med fordypning i matematikkdidaktikk Hensikten med studien er å undersøke lærerens erfaringer, opplevelser og refleksjoner rundt det å lede helklassesamtaler i matematikkundervisningen. Forskning viser en tydelig sammenheng mellom ...

 • Bachelor i sykepleie Avdeling for helsefag

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellingsund, Martine Victoria; Løvold, Aleksander; Eide, Gunhild Aasen;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BVP331

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storheim, Ove; Sund, Stian Revheim; Sævik, Tor Sindre;

  I denne oppgaven har vi undersøkt hvordan søvn, vaktordning, sjekklister og sikkerhetsrutiner påvirker navigatøren. Vi har benyttet oss av spørreundersøkelse og intervjuer for å undersøke temaet. Spørreundersøkelsen fikk 65 respondenter og vi intervjuet 4 norske navigat...

 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ervik , Kjartan; Piroud , Alexander Hinna;

  Oppgaven er gjort for Norconsult AS i Larvik, og omhandler et prosjekt i regi av Riksantikvaren som en del av et nasjonalt prosjekt for verdiskapning og bevaring av kulturmnner. Hensikten med denne oppgaven har vært å gjøre en vurdering av personsikkerheten ved Pakkerie...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjelmeland, Ingvild Beathe Myrhaugen;
  Publisher: Bergen University College

  Mastergradsstudium i Kunnskapsbasert praksis Verdens Helseorganisasjon (WHO) har estimert at det årlig er 3,1 millioner barn som dør før de er en måned gamle. For å bidra til å redusere nyfødtdødelighet er det utviklet et kunnskapsbasert undervisningsprogram, Helping Ba...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Atle Skovli; Fauskanger, Lisa; Muggerud, Karl-Kristian; Århus, Ragnhild Hoel;

  Fornybar Energi FE403 Avdeling for ingeniør- og naturfag 01.06.2017 Hensikten med denne oppgaven er å kvantifisere endringer i avrenningsmønster i regulerte vassdrag med direkte utløp i Ytre Sognefjord. Sammen med resultatene til Grøttå, Rødland, and Trefall (2016a) for...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Raee, Masoome;

  Bakgrunn: Gjennom min sykepleierutdanning har jeg møtt mange afasirammede som synes å ha mistet retten til autonomi gjennom reduserte kommunikasjonsferdigheter. Profesjonelle helsearbeidere opplever ofte å føle seg hjepeløse i møtet med denne pasientgruppen, så for min ...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Per Ivar;
  Publisher: Høgskolen i Bergen
2,602 research outcomes, page 5 of 261