Filters (2 )
Download Results
45,764 research outcomes, page 5 of 4,577
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Voster, Hanne Vik;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Skoleskytinger i utlandet og terroren den 22. juli 2011 har aktualisert behovet for en sivil beredskap i Norge. 22.juli-kommisjonen ser likhetstrekk mellom utviklingen innenfor skoleskyting og den moderne terroren s...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingvaldsen, Geir;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in risk management and societal safety Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Kriminalomsorgen hvor jeg har arbeidet i ulike funksjoner de siste 20 årene. Virksomheten jeg skriver om er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og systemet jeg ser på er ber...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Oddhild;
  Publisher: Høgskolen i Molde
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Sverre Jonas Sand;

  Bacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017 I denne oppgaven tar jeg for meg begrepet inkludering og ser på relevant teori i forhold til dette. Jeg går nærmere inn på det psykologiske læringsklimaets rolle i klassen, samt subjektive teorier om fe...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reiersen, Ann Karin;
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit;

  Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter måling...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lunde, Caroline;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Det er lenge forsket på hva som fremmer kreativitet i næringslivet, og forskere har poengtert at organisasjoner bør opprettholde fokus på innovasjon og utvikling for å ikke bli akterutseilt. I organisasjonssammenheng er det frem til ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Guro; Tveit, Kristin;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2015 1. mai 2011 skjedde det en endring i revisjonsbransjen. Regjeringens lovendring om bortfall av revisjonsplikten for små aksjeselskaper trådte i kraft, og mange mente at dette var starten på e...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratli, Sandra Lorette;

  Bacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017 Problemstilling som er benyttet er: Hvordan påvirkes elevenes motivasjon for kroppsøvingsfaget ved bruk av selvbestemmelsesteorien? Teoridelen danner rammeverket for diskusjonen av forskningsartiklene o...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Agnete Andersen Bueie;

  This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any pu...

45,764 research outcomes, page 5 of 4,577
Last index information