Filters (3)
Download Results
1,447 research outcomes, page 5 of 145
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz*; Bergland, Ole Petter*; Karlsen, Linnea Berg; Engen, Henning*;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Strann, K,.B., Frivoll, V., Sortland, F., Bergland, O.P., Berg Karlsen, L. & H. Engen. 2011. Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011. - NINA Rapport 761. 21 s. En flokk med kalvende rein ble overvåket døgnkontinuerlig i perioden 5. mai til 31. mai ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Mo, Tor Atle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Solem, Ø., Aalbu, F. & Mo, T.O. 2018. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1417. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2017 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i Drivavassdraget. Disse stasjonene er spredt i den lak...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Nilsen, Erlend B.;
  Persistent Identifiers

  Brøseth, H., Tovmo, M. & Nilsen, E. B. 2016. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2016. - NINA Rapport 1280. 26 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Fiske, Peder;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hesthagen, T. Saksgård, R. og Fiske, P. 2007. Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør. – NINA Rapport 224. 33 s. Siden 1987 har flere lokaliteter i Eldalen og Haukedalen i Gaularvassdraget i Sogn og Fjordane inngått i ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krange, Olve; Skogen, Ketil;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Krange, O. Skogen, K. 2019. Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. NINA Rapport 1663. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten handler om nordmenns syn på ulovlig jakt på store rovdyr. Vi bruker gjennomgående ulven so...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tangeland, Torvald;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Tangeland, T. 2009. 420 kV kraftledning Ofoten – Balsfjord. Konsekvensutredning for friluftsliv og fritidsboliger – NINA Rapport 516. 72 s. Denne rapporten redegjør for friluftslivs- og fritidsboliginteresser i områdene mellom Ofoten transformatorstasjon i Narvik kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerke, Jarle W.; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar; Frivoll, Vigdis Irene;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bjerke, J.W., Strann, K.-B., Johnsen, T. og Frivoll, V. 2005. Transportkorridor for E6 mellom Narvik og Bjerkvik: konsekvensutredning, vurdering av naturmiljø. - NINA Rapport 2. 49 s. Kommunedelplan for E6 mellom Narvik og Bjerkvik i Nordland har utløst krav om naturfag...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solem, Øyvind; Berg, Marius; Johnsen, Bjørn Ove; Jensås, Jan Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Bremset, Gunnbjørn; Østborg, Gunnel Marie; Saksgård, Laila M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning

  Øyvind Solem, Marius Berg, Bjørn Ove Johnsen, Jan Gunnar Jensås, Trygve Hesthagen, Gunnbjørn Bremset, Gunnel Østborg & Laila Saksgård. 2011. Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen. – NINA Rapport 704...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Bård; May, Roel; Hamre, Øyvind; Åström, Jens; Gjershaug, Jan Ove; Follestad, Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Stokke, B.G., May, R., Hamre, Ø., Åström, J., Gjershaug, J.O. & Follestad, A. 2018. Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. NINA Rapport 1585. Norsk institutt for naturforskning. Vindkraft er på nå...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Johnsen, B.O. og Hvidsten, N.A. 2007. Vassdragsregulering og sikringstiltak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og laksefiske. - NINA Rapport 228: 1 – 45. På grunn av høy rasfare mot vassdragene i Buvika (Vigda) og Børsa (Børselva), gjennomføres de...

  Add to ORCID
1,447 research outcomes, page 5 of 145