Filters (4)
Download Results
10,893 research outcomes, page 5 of 1,090
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoffart, Åse-Berit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i barnehagepedagogikk I have interviewed day care centre managers about their views of staff quality. My aim is to investigate how managers perceive the impact staff has on the quality of work with children and parents in day care centres. I have conducted focus ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brath, Tone; Gaupås, Elisabeth. Ø;
  Publisher: University of Agder

  Master thesis in Business Administration (BE501)

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kielland, Øystein Nordeide;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institutt for biologi

  Effektkjøring i vannkraftverk gir økt variasjon i vannstand med mulige skadelige effekter på organismer som lever i elver. Fisker, som forekommer i de grunne habitatene av elva, kan være sårbare for stranding og dermed ha økt dødelighet. Effekten av tetthet påvirkning p...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bolbasi, Pablo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I flere deler av verden er det et økende problem å tilby drikkevann som et fritt for virus. Når man ser bakover i historien har fokuset vært på vannbehandling for å fjerne bakterier og andre parasitter . Filtrering har vært en av de viktigste metodene opp igjennom h...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørk, Janet Margaret;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Den nasjonale strategiplanen "Et felles løft for realfagene" involverer svært mange aktører i en nasjonal dugnad for å sikre bedre kvalitet og økt rekruttering til fagfeltet. Tiltaksplanen ansvarliggjør mange, men ser ut til å ha glemt skolene. Bakgrunnen for strategipl...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Guntveit, Martine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave om hvilke rammer som gjelder for gjennomføringen av forhandlinger ved inngåelse av offentlige kontrakter etter anskaffelsesforskriften §§ 11-8 og 20-11. Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, Eivind Iden;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i areal og eiendom, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Bergen kommune ønsker mangfoldige bydeler og nabolag. Enkelte bydeler har utfordringer og faren er at områdene skal bli isolert fra storsamfunnet. Derfor er det viktig med by...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vea, Margit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Sørøst-Norge

  Fire av fem spedbarn i Norge gis industriprodusert mat. Å lage mat til spedbarnet er i vårt moderne samfunn i stor grad overlatt til industrien. Denne kvalitative undersøkelsen studerer hvilke opplevelser og tanker foreldre har i forhold til spedbarnsmat og introduksjon...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristensen, Viggo;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Selvstyring er blitt et begrep innen voksenpedagogikk. I grunnskolen og den videregående skole har "Ansvar for egen læring" blitt et slagord. Den aktive, selvstendige og medbestemmende elev skal settes i fokus. I høgere utdanning kom "Kvalitetsreformen" i 2001. Den følg...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ur, Anne Margith;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Vi står ovenfor en økning i antall eldre som følge av økt levealder. Som følge av dette vil det sannsynligvis skje en fordobling av antall personer med ulike demensdiagnoser. Allerede er en stor andel av sykehjemmenes beboer...

  Add to ORCID
10,893 research outcomes, page 5 of 1,090