Filters (3 )
Download Results
22,189 research outcomes, page 5 of 2,219
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Drevland, Sindre;

  Visuelle, ikke-lineære mønstre brukes av tekniske analytikere for å predikere priser, men har mottatt mindre akademisk oppmerksomhet enn fundamental analyse på grunn av sin subjektive natur. Denne oppgaven identifiserer seks slike prismønstre – deriblant hode-og-skuldre...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsan, Espen;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Den atlantiske laksen (Salmo salar) er en anadrom art som benytter ferskvann som oppvekststed før den smoltifiserer og starter utvandring mot sjøen. Under smoltutvandringen i Vossovassdraget våren 2015 ble det påvist stort bortfall av smolt i Evangervatnet. Det ble fore...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørnsund, Eva;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  ”De utrolige årene” (DUÅ), en familiebasert behandling for små barn med atferdsvansker, har oppnådd god behandlingseffekt. Denne studien hadde som mål å finne ut om det var forskjell i behandlingseffekt hos barn med og uten hyperkinetisk lidelse (ADHD), samt om det var ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eliassen, Svanhild;
  Publisher: The University of Bergen

  This thesis is written within the field of Norwegian as a second language and examines whether the influence of the mother tongue can be said to be applicable to clause combining and text structure (transfer). The study draws on theory from research on second language w...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rados, Aleksandra Djurisic;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave velferdsstudier ME509 - Universitetet i Agder 2017 Formålet med denne oppgaven er å få en forståelse for de som kommer til Norge, samtidig å tilby norske lesere å se hvordan «de andre» ser dem som vert og hvordan det er å velge å være gjest på et sted som ...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvalsund, Knut Lid;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Structural engineering Høye konstruksjoner utsatt for jordskjelvlast har ikke tidligere vært noe stort problem her i Norge, siden vi er i et såkalt lavseismisk område. Men etter den nye jordskjelvstandarden (Eurocode 8) ble gjeldende, må alle nye bygg...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Abelsen, Silje Skårer;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Oppgaven retter søkelyset mot forbud mot religiøse symboler i det offentlige rom og hvilke konsekvenser et forbud kan ha for aktørene. Mitt hovedfokus ligger på å studere hvordan det muslimske hodekledet kan brukes for å kommunisere tilhørighet og hvilke konnotasjoner k...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isaksen, Eivind Johan;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management I forbindelse med de nevnte tilsynsrundene, har Arbeidstilsynet pålagt Norport handling Bergen AS avd Sola å utarbeide en risikoanalyse med påfølgende tiltaksplan [16]. Norport har ikke noe godt grunnlag for og verken utarbeide, eller ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Smith, Kine Hodt;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Drivkraften i all næringsutvikling er ønsket om å lykkes økonomisk. Middelet er innovasjon. Innovasjon er evnen til å tenke nytt eller evnen til å sette sammen kjente elementer på nye måter. Næringer restruktureres, og noen bedrifter vokser seg store og globale. Gamle b...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Anders W.;
  Publisher: Norwegian Unviersity of Life Sciences, Ås

  Fôropptaket er den mest kritiske faktoren for en geits kvantitative melkeproduksjon. Det er også viktig for fôrutnyttelsen. Ved fôrplanlegging er det i mange tilfeller nyttig å kunne forutsi hvor stor det frivillige fôropptaket vil bli. Forholdene som regulerer fôroppta...

22,189 research outcomes, page 5 of 2,219