Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (8)
 • Type (18)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (5)
 • Content Provider (100)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (8)
 • Type (18)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (5)
 • Content Provider (100)
Download Results
242,973 research outcomes, page 4 of 24,298
 • publication . Article . Book . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Önertoy, Olcay;

  Taha Toros Arşivi, Dosya No: 95-Reşat Nuri Güntekin. Not: Kitap İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphane Koleksiyonunda mevcuttur.

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yalçın Kayacan, Eda; Üçdoğruk Birecikli, Şenay;
  Publisher: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Amaç: Ekonomideki fiili çıktı, potansiyel çıktı ve çıktı açığı toplamını ifade etmektedir. Potansiyel çıktı ve çıktı açığı ise özellikle parasal ve mali piyasalara ait politikaların idaresinde oldukça önemli bir değişkendir. Ekonomide oldukça önemli olan bu değişkenler ...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ete, Muhlis;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi
 • publication . Article . 1955
  Open Access Turkish
  Authors:
  Banarlı, Nihad Sami;

  Taha Toros Arşivi, Dosya Adı: İstanbul Genel Dokümanları. Not: Gazetenin "Edebi Sohberler" köşesinde yayımlanmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı (TR10/14/YEN/0033) İstanbul Development Agency (TR10/14/YEN/0033)

 • publication . Doctoral thesis . 2004
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demirtaş, Çiğdem;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi

  Yüzey sulama yöntemlerinin seçiminde, arazinin eğimi önemli bir etkendir. Bu koşul göz önüne alınmadığında, su kaybı, toprak erozyonu, besin maddelerinin yıkanması ve bunlara bağlı olarak ürün azalması sorunları ortaya çıkabilmektedir. Yüzey sulama yöntemlerinin, tarım ...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞEN, Serkan;
  Publisher: Türk Dil Kurumu

  In this study a word in Tariat inscription that belongs to Uighur will be examined.This word is at the fourth and fifth line of west side of the Tariat inscription coded with the runicletters mGLi and mGL. Firstly it will be presented the ideas of the experts on the fie...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÇUKUR, Selma; ALPER, Murat; YAŞAR, Mehmet;
  Publisher: Fırat Üniversitesi

  İntraduktal Papillomlar (İDP) bening meme lezyonlarındandır. En sık 50 yaşından sonra 5-6. dekatta görülür. Literatürde bildirilmiş az sayıda yaşlı vaka vardır. Burada 74 yaşındaki bir bayan hastanın sağ memesinde görülen İntraduktal Papillom vakası nadir olması nedeniy...

 • publication . Article . 1990
  Open Access Turkish
  Authors:
  LODOS, Niyazi;
  Publisher: Türkiye Entomoloji Derneği
 • publication . Article . 2016
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ulvi YILMAZ; Borash Mirzaliyev;
  Publisher: Ayla KAŞOĞLU

  В статье исследованы проблемы привлечения и эффективное использование турецких инвестиций на казахстанском рынке. Обосновано привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций, в том числе турецких в экономику Казахстана является основой, одним из направлени...

 • publication . Article . 1993
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bekiroğlu, Nazan;

  Taha Toros Arşivi, Dosya No: 65-Şair Nigar Hanım İstanbul Kalkınma Ajansı (TR10/14/YEN/0033) İstanbul Development Agency (TR10/14/YEN/0033)

242,973 research outcomes, page 4 of 24,298
Last index information