Filters (2 )
Download Results
2,329 research outcomes, page 4 of 233
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveiten, Magnus Olav;
  Publisher: Universitetet i Agder, University of Agder

  Masteroppgave i rytmisk musikk- Universitetet i Agder 2009

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Folkestad, Arnfinn Daniel;

  Sosialt arbeid, bachelorstudium BSV5-300 Mai 2014 Barne og ungdomsinstitusjonane samt ungdommar som har vore plasserte i institusjonar, har tidligare fått lite interesse av forskarar. Samstundes som feltet har vorte kritisert fordi den forsking som har vore gjort, har v...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grønvik, Gunnvald;
  Publisher: Norges Bank

  Betalingar vert i utgangspunktet gjorde gjennom nasjonale nettverk. Nettverka er nasjonale sjølv om ulike land skifter frå å nytte kvar sin til å nytte den same valutaen. Konsekvensen er at det oftast er dyrare og mindre sikkert å betale i nabolandet enn i heimlandet. E...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Buajore, Lisbeth;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Social work Tema/Bakgrunn: Uttrykket "eldre" er eit belasta omgrep. Relevansen av å diskutere det, og assosiasjonane med det, aukar i takt med eldrebølgjene som alt slår innover samfunnet. Det er aktuelt å sjå på haldningar, både kollektivt og individ...

 • publication . Research . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skaala, Øystein; Knutar, Sofie; Tjelle, Britt Iren; Holmedal, Tor-Egil; Barlaup, Bjørn; Urdal, Kurt; Merz, Joseph;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hagen, Ingrid;

  Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2016

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Risa, Sigrun;
  Publisher: The University of Bergen

  This project is an analysis of Johan Harstad's novel Hässelby (2007) with emphasis on the connection between literature and ethics. I have based my project on the hypothesis that this novel has an underlying ethical message. I investigate what the content of this messag...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hoff, Karina;

  Bacheloroppgave i desentralisert sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BSD101C

 • publication . Article . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brunstad, Endre;
  Publisher: Novus forlag

  This article discusses perceptions of what is characterized as good written Nynorsk by persons with a close relationship to Nynorsk written culture. The material includes a survey of 67 informants, as well as a selection of handbooks of recognized standard Nynorsk. The ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Seljebotn, Per Helge;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Denne studien undersøkte kva effektar intervensjonen i Aktiv Skole hadde på fysisk aktivitetsnivå og aerob kapasitet. Metode: Aktiv skole var ein klyngerandomisert, kontrollert studie som inkluderte elevar ved 5. trinn frå 9...

2,329 research outcomes, page 4 of 233
Last index information