Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (11)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (100)
Download Results
1,777 research outcomes, page 4 of 178
 • publication . Article . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østerås, Berit;
  Publisher: Norsk Fysioterapeutforbund

  Langvarige eller kroniske muskel-/ skjelettsmerter er et utbredt og voksende problem i den vestlige verden, og studier framhever at ulike psykologiske faktorer er sentrale for utvikling og opprettholdelse av slike smerter. 􀁑􀀃􀀃 Hoveddel: Katastrofetanker, personlig fo...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Aarsæther, Karl Gunnar;
  Publisher: SINTEF

  Stampedempning med finner - Kystfartøy som bygges under lengdebegrensinger kan oppleve det som kalles for ""Gyngestoleffekten"", der fartøyet stamper uforholdsmessig mye selv i relativt rolig sjø. Dette bevegelsesmønsteret stammer fra resonans mellom fartøyets egenperio...

 • publication . Report . Other literature type . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Alf Ring; Sannaes, Hanne; Nillos-Kleiven, Portia;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttet har siden 2011 gjennomført prøvefiske etter hummer i Klippeskjær bevaringsområde for å undersøke effekter av hummerfredningen som ble innført i 2013. I perioden frem til 2015 har fangsten av hummer i bevaringsområde vært på nivå med kontrollområ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent;
  Publisher: Nofima

  Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over utviklingen i den norske torsketrålflåten. Rapporten er en del av en SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon) kalt CRISP som er et samarbeid mellom HI og Nofima og en rekke næringsaktører. I rapporten redegjøres...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Mørkøre, Turid; Åsli, Magnus; Dessen, Jens-Erik; Sanden, Karen Wahlstrøm; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Hoås, Kjellrun G.; Rørvik, Kjell-Arne;
  Publisher: Nofima AS

  Om høsten prioriterer laks å lagre fett heller enn å forbruke det til energi. Dersom fettlagrene er lave ved inngangen til høsten, vil fisken spise seg opp, vokse raskt og få økt risiko for å utvikle teksturproblemer. Problematisk gaping ble registrert hos 18 % av lakse...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Myrhaug, Hilde Tinderholt; Ekeland, E.; Bundz, E; Langengen, I N; Nylund, HK;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenterfor helsetjenesten
 • publication . Book . 2011
  Open Access Miscellaneous
 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Engebretsen, Martin;
 • publication . Book . 2001
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Kempf, Wilhelm; Gutiérrez Villalobos, Sonia;
  Publisher: Berlin : Regener
 • publication . Report . 2002
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Sunnanå, Knut; Albert, Ole Thomas;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

  Fangsten av rognkjeks i 2002 gav et utbytte på 883 tonn rogn med en deltagelse av 658 fartøy. Dette representerer en økning av uttaket på 14% og en økning i deltagelse på 30%. Bare 6% av fartøyene tok mer enn 1500kg rogn mot 14% i 2001. Bestanden av rognkjeks (Cyclopter...

1,777 research outcomes, page 4 of 178
Last index information