Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (34)
 • Country (9)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (1)
 • Type (14)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (2)
 • Content Provider (34)
 • Country (9)
Download Results
16,075 research outcomes, page 4 of 1,608
 • publication . Book . 2018
  Open Access Latvian
  Publisher: LU Akadēmiskais apgāds

  Valsts pētījumu programma Nr.10-4/VPP-14/12 „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekts Nr. 6.4 “Latvijas vēsture: Kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā”. LU, Valmieras muzejs

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Soboļeva, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The aim of this master thesis is to study the conditions for choosing Russian language as second foreign language in latvian schools. In the thesis, attention is drawn to the importance of Russian and English in Latvia and outside of it. In this paper, an analysis of a ...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Golubeva, Svetlana;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kvalifikācijas darba tēma “Vecāka pirmsskolas vecuma bērnu runas attīstība rotaļu darbībā pirmsskolā” Darba autore: Svetlana Golubeva Zinātniskā vadītāja: Kvalifikācijas darba apjoms: 59 lapas, 9 tabulas, 13 diagrammas, 5 pielikumi, izmantoti 43 literatūras avoti. Kvali...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Novožilova, Nadežda;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darba autore: Nadežda Novožilova Darba temats: vidējā pirmsskolas vecuma bērnu runas attīstība muzikālajās rotaļās Zinātniskā vadītāja: Asoc.prof., Dr.paed. Anna Līduma Darba apjoms: 43 lpp, 4 tabulas, 11 attēli, 59 literatūras avoti, 2 pielikumi. Pētījuma mērķis: teorē...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Lagodzinskis, Aleksandrs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The main goal of Narrative Building Elements in Video Games is to show what methods video games use to tell their stories through the investigation of the available theory on game study and narratology; and through the examination of narrative building elements in Blood...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Džabijeva, Diāna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The studies on the antiradical activity kinetics of the different antibacterial plant extracts. Džabijeva D., supervisors Dr. chem. Ilva Nakurte, Dr. biol. Anete Boroduske, Master’s thesis, 101 page, 33 images, 11 tables, 74 literature references, 3 appendices. In Latvi...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Molčanovs, Filips;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbā tiks aplūkotas disciplinārās varas izpausmi psihiatrijā Mišela Fuko filozofijas kontekstā. Darba mērķis ir pievērsties Mišela Fuko filozofijai psihiatrijas sakarā. Represīvā psihiatrija kā viena no psihiatrijas vēsturiskām formām parāda, cik nežēlīga un ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Janena, Veronika;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darba nosaukums:” Pirmsskolas pedagoga darbs bērnu adaptācijas veicināšanai pirmsskolā.” Darba saturs: 76 lpp., 5 diagrammas, 5 tabulas,38 literatūras avots. Pētījuma mērķis : zinātniski uzzināt un praktiski izpētīt bērna veiksmīgas adaptācijas veicināšanas iespējas pir...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kairjaka, Margarita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  While the percentage of the global urban population is rising, at the same time, there are cities, which are shrinking. The main reasons for city shrinking are suburbanization, population migration to other cities, other countries, or countryside. Ventspils is also a sh...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kurlajeva, Anna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Globalizācija ir radījusi „pasaules ciemu” un ir radījusi ievērojamas sekas attiecībā uz sociālekonomisko jēdzienu – migrācija. Ir ļoti svarīgi saprast migrācijas procesu labumu, drošību, stabilitāti un sabiedrības pieaugumu. Dotā tēma prezentē pētījumu, kas balstīts uz...

16,075 research outcomes, page 4 of 1,608
Last index information