Download Results
137 research outcomes, page 4 of 14
 • publication . Master thesis . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Eivind;
  Publisher: Norges Bank

  A/S "Securitas" ble opprettet i 1925. Selskapet skulle, i all hemmelighet, stabilisere kursene på de tre største norske forretningsbankenes aksjer. Gjennom å skape ro på aksjemarkedet håpet initiativtakerne å sette en stopper for den pågående bankkrisen. En lang ...

 • publication . Research . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kleivset, Christoffer;
  Publisher: Norges Bank

  Perioden mellom desember 1992 og mars 2001 var en brytningstid for norsk pengepolitikk. I disse årene gikk norske myndigheter bort fra det tradisjonelle målet om å opprettholde en fast valutakurs og over til et flytende valutakurssystem med et mål om å styre mot la...

 • publication . Article . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Syversten, Bjørne Dyre H.;
  Publisher: Norges Bank

  Markedsrisikoen i norske banker og livsforsikringsselskaper belyses ved bruk av to metoder – «Value at Risk» (VaR) og stresstester – og data fra bank- og forsikringsstatistikken. Analysene viser at bankenes markedsrisiko er lav. Sett i forhold til forvaltningskapitalen ...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E.;
  Publisher: Norges Bank

  Artikkelen vurderer om finansielle variable er egnet som ledende indikatorer for produksjonsgapet og BNPveksten for Fastlands-Norge. Forfatterne finner at boligpriser, aksjekurser, kredittvekst, pengemengdevekst, korte realrenter og differansen mellom lange og korte ren...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Søvik, Ylva;
  Publisher: Norges Bank

  Finanskrisen viste at man trenger bedre systemer for å håndtere banker i krise, slik at man unngår at skattebetalerne må finansiere videre drift for å sikre finansiell stabilitet. Det er foreslått at bankene må utarbeide egne planer for hvordan de skal overleve en vansk...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Morka, Kjersti Haare;
  Publisher: Norges Bank

  Et eksplisitt inflasjonsmål innebærer at de pengepolitiske virkemidlene innrettes mot å holde inflasjonen lav og stabil innenfor et spesifisert mål. Denne artikkelen presenterer erfaringer fra tre av landene som siden 1990 har innført eksplisitt inflasjonsmål. De tre la...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aastveit, Knut Are; Kjørstad, Thomas;
  Publisher: Norges Bank

  For å kunne ivareta sin seddel- og myntforsyningsplikt har Norges Bank behov for å holde et lager av kontanter. Hvor stort dette lageret skal være, må vurderes både ut fra en normal situasjon og mer ekstraordinære situasjoner. For å kunne forutsi etterspørselen og redus...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoff, Erna;
  Publisher: Norges Bank

  Bankene finansierer utlån med innskudd fra kunder og ved markedsfinansiering, det vil si innlån fra penge- og kapitalmarkedene. En viktig oppgave for banker er å omdanne kortsiktig sparing fra publikum til langsiktige investeringer, såkalt løpetidstransformasjon. Banken...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kloster, Arne; Solberg-Johansen, Kristin;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Banks prognoser for den økonomiske utviklingen er en viktig del av grunnlaget for pengepolitikken. Anslagene for de økonomiske størrelsene og for renteutviklingen er gjensidig avhengige av hverandre. I arbeidet med anslagene bruker banken både informasjon om den ...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank
137 research outcomes, page 4 of 14