Download Results
831 research outcomes, page 4 of 84
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjærnes, Jørgen Mathias; Bjørlin, Petter Manfred;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Human resource management fra Handelshøyskolen BI, 2017 I denne oppgaven utforsket vi relasjonen mellom tilbakemeldinger som oppleves som konstruktive, hyppige og umiddelbare, og subjektiv mestringsevne. Vi utforsket også i hvilken grad ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  al-Mosawi, Rasha;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017 Eyr Medical initierte i januar 2017 prosjektet «Content Marketing», med et mål om å øke brukerengasjement ved en økning av antall videokonsultasjoner gjennom applikasjonen innen juni 2017. Selskapet er et n...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæther, Henrik Bruvik; Sletten, Anders Bjørnson; Storli, Adam;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2013 Denne oppgaven tar utgangspunkt to systemutviklingsprosjekter i Kantega A/S, som startet i mai og oktober 2012. Prosjektene avsluttes i juni 2013. Det overordnede prosjektet har som formål å levere IT-syste...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myhre, Maja; Aalberg, Sara; Rød, Kine Elise;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2013 Denne bacheloroppgaven er et resultat av vår deltakelse i kurset BST 2531 Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 Bacheloroppgave i Prosjektledelse. Med denne oppgaven markerer vi avslutningen på en treåring ba...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mollan, Christine; Reppe, Cathrine; Arnesen, Ole-Henrik;

  Bacheloroppgave i Reiselivsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010 Vi har i denne oppgaven jobbet med branding, og gjennomføringen av en brandingprosess på destinasjonsnivå. Vi valgte å skrive om Oppdal, en helårsdestinasjon i Sør-Trøndelag som har ”Oppdal så klart” med O...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjåland, Kaja Fridén; Radford, Emilie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018 Aktualitet og problemstilling: Oppgavens tema er finansskatt. Emnet er svært dagsaktuelt da det har skapt store diskusjoner blant finansnæringen, interesseorganisasjoner og politikere. I juni...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ekornrud, Celine; Haaland, Karoline Gurholt; Taalesen, Tale Staveteig;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Forretningsutvikling og teknologi fra Handelshøyskolen BI, 2020 EUs personvernforordning, GDPR, trådte i kraft 20. Juli 2018 og skal sikre at regler om personvern overholdes, og sørger for at data ikke misbrukes. Ny teknologi utfordrer personvernet der...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gottschalk, Petter; Gunnesdal, Lars;
  Publisher: Manifest tankesmie

  Kriminalitet på toppen innen næringsliv, politikk og forvaltning kan være et større samfunnsproblem enn myndighetene har trodd. Sjefen for Økokrim,Trond Eirik Schea, mener at tre av fire økonomiske kriminelle trolig går fri og at «sjansen for å bli tatt bør bli større»....

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ringseth, Sebastian; Brott, Kristine Johanne; Orekåsa, Sondre;

  Bacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2014 I valget av tema og problemstilling for oppgaven ligger en målsetning om å hjelpe en bedrift ved å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet opp mot verdiskapning ved et lederskifte. Gjennom å ...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aksnes, Kristian;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2016 I denne bacheloroppgaven i fordypningsfaget prosjektledelse har jeg skrevet om samlokalisering og bygging av Noroff Education AS sine nye lokaler i Mølleparken 4. Dette prosjektet ble initiert i februar 201...

831 research outcomes, page 4 of 84