Download Results
1,826 research outcomes, page 4 of 183
 • publication . Research . 1992
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Toresen, Reidar;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Report . 1997
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mehl, Sigbjørn;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Eit kombinert akustikk- og botntråltokt med sikte på å kartleggja utbreiing, mengde og vekst hos torsk, hyse, blåkveite og uerartene er gjennomført sidan 1981 i Barentshavet. Vinteren 1997 vart dekkinga svært mangelfull p.g.a. stengt russisk sone. Mengdeindeksane er opp...

 • publication . Research . 1975
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Møller, Dag; Bjerk, Øyvind;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . 1966
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Devold, Finn;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1998
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enersen, Kate;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Boxaspen, Karin;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Conference object . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hamre, Johannes;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nedreaas, Kjell Harald; Bjordal, Åsmund;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Research . 1996
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Monstad, Terje;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Buhl-Mortensen, Lene; Aglen, Asgeir; Breen, Michael; Buhl-Mortensen, Pål; Ervik, Arne; Husa, Vivian; Løkkeborg, Svein; Røttingen, Ingolf; Stockhausen, Hans Hagen;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Rapporten gir en beskrivelse av fiskeredskaper brukt i norske fiskerier som berører bunn. Berørte områder og grad av eksponering beskrives i rapporten. Bunntrål etter fisk og reker er den redskapstypen som har størst effekt på bunnsubstrater, habitater og bunndyr. Vi ha...

1,826 research outcomes, page 4 of 183