Download Results
303 research outcomes, page 4 of 31
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Hilde Sponberg;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk SAMMENDRAG. Det har vært lite forskning på instrumental undervisning og læring som finner sted i en spesifikk kulturelle og sosiale kontekster. I denne oppgaven er målet mitt å beskrive et bestemt strykeropplæringsk...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kalsnes, Signe;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Festskrift til Geir Johansen Fra å være et sangfag hvor målet var å bibringe «Christelig oplysning» til elevene, har vi sett at vi i norsk skole har utviklet et musikkfag som har fått stadig flere begrunnelser og blitt utformet på stadig mer mangfoldig vis. Både Normalp...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Varkøy, Thomas Szabo;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Sammendrag. - Hovedproblemstillingen i denne masteroppgaven er: «Hvordan kan et musikalsk online forum fungere som et sosialt praksisfellesskap i lys av sosialt orientert læringsteori?». For å besvare problemstillin...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjøntegaard, Bjørg J. Bjøntegaard;
  Publisher: Norges musikkhøgskole ; CERM (Senter for utdanningsforskning i musikk)

  Follo-piloten er et samarbeidsprosjekt mellom alle kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole (NMH) om musikkutdanning av barn på alle nivåer. Samarbeidet er forankret i en avtale mellom kulturskolene i Follo og NMH. I denne rapporten kan du lese om resultatene av s...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Balsnes, Anne Haugland;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  I denne artikkelen utforskes sammenhenger mellom korsang, identitetsarbeid og helse. I forbindelse med mitt musikkpedagogiske PhD-arbeid gjennomførte jeg en casestudie av amatørkoret Belcanto (Balsnes 2009). Resultatene fra undersøkelsen peker på koret som en mangefaset...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høimyr, Guro Cornelia Almenningen;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Hvilke erfaringer har barnekorledere med å inkludere barn som har spesielle behov i sitt kor? Dette er en eksplorerende problemstilling. Jeg har altså ingen hypoteser jeg skal teste, siden jeg stiller et åpent spørsmål ...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aasmoe, Kari;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi Norwegian health authorities have in recent years shown an increasing interest in the health and life quality effects of volunteer’s in cultural life in our country. This study, which belongs within the music therapy fi...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brox, Tore;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Hensikten med denne oppgaven er å belyse problemstillingen hvilke utfordringer står klassiske musikere overfor på arbeidsmarkedet, og hvordan forberedes de på å møte slike utfordringer under utdannelsen sin? Ønsket ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørnerem, Rudolf Terland;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori I oppgaven har jeg behandlet mellomkrigstidens arbeidermusikkteater og Bertolt Brechts scenekunstmodell ut fra en tilnærming som ser på sammenhengene mellom politiske og kunstneriske aspekter. Jeg har forsøkt å u...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Geir;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Det musikkpedagogiske kunnskaps- og forskningsfeltet har utviklet seg betydelig gjennom de siste tiårene, særlig med tanke på det mangfoldet av temaer som forskningen retter seg mot. Frede V. Nielsen (1997) bidrar til en oversikt over dette tematiske landskapet gjennom ...

303 research outcomes, page 4 of 31