Filters (2 )
Download Results
40,302 research outcomes, page 4 of 4,031
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne J.; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Ugedal, Ola; Karlsson, Sten;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Jensen, A.J., Bjøru, B., Holthe, E., Florø-Larsen, B., Lo, H., Ugedal, O. & Karlsson, S. 2019. Evaluering av kultivering med molekylærgenetiske metoder. NINA Rapport 1531. Norsk institutt for naturforskning. Kultivering kan medføre både ønskede og uønskede ...

 • publication . Report . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæter, Oddrun;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aaker, Kenneth Løbø; Dingtorp, Mariann;

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2013 For at vi skal kunne ha en stabil og velfungerende økonomi er det viktig med finansiell stabilitet i banksektoren, ikke bare nasjonalt, men også på et inter...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Richardsen, Karl Martin;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Oppgaven tar for seg utryddelseskampanjen mot rovviltet i Norge. Denne krigen mot "unyttige" og "skadelige" dyr, ble for alvor satt i gang med Lov om Udrydding af Rovdyr og om Freding af Andet Vildt fra 1845. Lovens/rovviltkrigens bakgrunn, begrunnelser og konsekvenser ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahle, Nelia Christelle Rodrigues; Rydningen, Pernille Adelsten;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2017 Denne kampanjen er utarbeidet for plateselskapet Propeller Recordings, og deres artist Sløtface. Kampanjen skal Skape økt kjennskap hos målgruppen til Sløtface, samt tydeliggjøre deres posisjon i marked...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Espedal, Jørn Eirik;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Structural engineering Denne oppgaven tar for seg lette fasadeelementer med fiberarmert betong, historikk med kjente personer innen betongmiljøet, kjente byggverk osv. Det er utført tester som omhandler trepunkts bøyetest av bjelker i henhold til NS-E...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nielsen, Anders; Dokke, Gina; Jogerud, Antony;
  Publisher: NTNU

  EAB Engineering AS er produsent av blindflenser som benyttes til forsegling av sammenkoblingspunkter i undervannsinstallasjoner, eller som andre barriere for å hindre lekkasje av hydrokarboner i omgivelsene. Blindflensen blir montert på en støttekonstruksjon for å mulig...

 • publication . Report . 1990
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fossdal, Sverre;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fredheim, Hilde Berg;
  Publisher: Høgskolen i Bodø

  Mastergradsoppgave i politikk og samunnsendring - Høgskolen i Bodø, 2008

40,302 research outcomes, page 4 of 4,031
Last index information