Filters (3)
Download Results
1,447 research outcomes, page 4 of 145
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fiske, Peder;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Det uveide gjennomsnittet for innslaget av rømt oppdrettslaks i prøver fra elv om høsten var stabilt rundt 12-13 % i årene 2010-2012. Dette er vesentlige lavere enn innslaget som ble målt i tilsvarende undersøkelser på 1990-tallet, og omtrent på samme nivå som i prøvene...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Evju, Marianne; Eide, Nina E.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Evju, M., Eide, N. E., Vistad, O. I. & Rød-Eriksen, L. 2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri. NINA Rapport 1589. Norsk institutt for naturf...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øian, Hogne; Kaltenborn, Bjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Øian, H.& Kaltenborn, B. 2020. Turisme på Svalbard og i Arktis. Effekter på naturmiljø, kulturminner og samfunn med hovedvekt på cruiseturisme. NINA Rapport 1745. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter eksisterende kunnskap om miljø- og samfunn...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flåten, Magne*; Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Endrestøl, A. (red.), Flåten, M., Hanssen, O., Staverløkk, A. & Sverdrup-Thygeson, A. 2012. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011 – NINA Rapport 837. 45 s. Eremitten Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) er en stor, brunsvart bille i familien s...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Museth, J., Johnsen, S. I. og Kraabøl, M. 2010. Planlagt terskel i Åkersvika - Vurdering av fiskevandringer om våren i forhold til tidspunkt og vannstand i Mjøsa - NINA Rapport 562. 18 s. Åkersvika naturreservat er i første rekke kjent som et viktig rasteområde for fugl...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Johnsen, Stein Ivar; Fløystad, Leidulf; Saksgård, Randi J.; Ugedal, Ola;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Hesthagen, T., Johnsen, S.I., Fløystad, L., Saksgård, R. & Ugedal, O. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i regulerte innsjøer i Aura- og Gryttenvassdraget høsten 2007. - NINA Rapport 343. 56 s. Rapporten omhandler resultatene fra de fiskebiologiske undersøkelsene i reg...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Kvellestad, Agnar; Bongard, Terje;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Drivavassdraget har bestander av sjøvandrende laksefisk på en om lag 85 kilometer lang elvestrekning mellom Sunndalsøra og absolutt vandringshinder 580 meter over havet i Drivdalen. Etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble introdusert på 1970-tallet har ungfisb...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strann, Karl Birger; Gaarder, Geir; Hofton, Tom Hellik; Bjerke, Jarle W.; Klepsland, Jon T.; Svalastog, Dag; Tømmervik, Hans; Røsok, Øystein; Abel, Kim; Sverdrup-Thygeson, Anne; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Framstad, E. (red.), Strann, K.B., Gaarder, G., Hofton, T.H., Bjerke, J.W., Klepsland, J.T., Svalastog, D., Tømmervik, H., Røsok, Ø., Abel, K., Sverdrup-Thygeson, A., Bendiksen, E., Reiso, S. & Blindheim, T. 2007. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av sk...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wold, Line C.; Skår, Margrete; Øian, Hogne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA Rapport 1801. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten tar for seg ulike temaer knyttet til barn og unges deltakelse i friluftsliv i Norge. Den består av fire frittstående kapitler som kan les...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kyrkjeeide, Magni Olsen; Lyngstad, Anders; Hamre, Øyvind; Jokerud, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Kyrkjeeide, M.O., Lyngstad, A., Hamre, Ø. og Jokerud, M. 2018. Overvåking av restaureringstiltak i myr. Aurstadmåsan, Kaldvassmyra og Hildremsvatnet. NINA rapport 1576. Norsk institutt for naturforskning Myr er landområder med fuktighetskrevende vegetasjon som danner to...

  Add to ORCID
1,447 research outcomes, page 4 of 145