Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (15)
 • Type (15)
 • Language (14)
 • Community (6)
 • Content Provider (100)
  Clear
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (15)
 • Type (15)
 • Language (14)
 • Community (6)
 • Content Provider (100)
  Clear
Download Results
149,406 research outcomes, page 4 of 14,941
 • publication . Article . 2012
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Кармазина, Н.В.;
  Publisher: Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

  Стаття присвячена діяльності Одеського товариства історії та старожитностей на пам’яткоохоронній ниві в ХІХ ст., зокрема, його зусиллям з обстеження, охорони і популяризації пам’яток історії й археології. Статья посвящена деятельности Одесского общества истории и древно...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  П’янило, Я.; Притула, М.; Землянський, Б.;
  Publisher: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

  Побудовано ітераційну процедуру знаходження розв’язку задачі про розподіл тиску газу в трубопроводі в умовах його нестаціонарного руху, якщо граничні умови є змінними і залежать від знайденого розподілу тиску. The distribution of gas pressure in pipeline is investigated...

 • publication . Article . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Bulat, A.F.; Kirik, G.V.; Zharkov, P.E.; Bluss, B.O.; Shevchenko, V.;
  Publisher: Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України

  The article presents the designed schemes and compressor plants for degassing coal beds and utilizing coal mine methane (CMM) and automatic system for controlling their operation. Interdependence between methane-bearing coal structure, permeability and absorption proper...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Войцехівська, І.;
  Publisher: Інститут історії України НАН України

  The article deals with the some issues of archival studies, in particular, the issue of history of archival affairs as the subject of the fundamental “Experience of Russian Historiography” written by V. Ikonnykov, a prominent Ukrainian historian. On the basis of this wo...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Бокань, О.;
  Publisher: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

  У статті на підставі вивчення особливостей реалізації та застосування зарубіжного досвіду запропоновано варіант адаптації стратегії диверсифікованості до умов господарської діяльності України. Розроблено кількісні показники диверсифікованості, оцінка яких дозволяє знизи...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Солдак, М.О.;
  Publisher: Інститут економіки промисловості НАН України

  Визначено пріоритетні напрями стратегічного планування розвитку промисловості міста. Обґрунтовано необхідність корегування стратегічних пріоритетів розвитку промисловості з урахуванням заходів з подолання наслідків проведення бойових дій на території індустріальних міст...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Russian
  Authors:
  Махненко, В.И.; Великоиваненко, Е.А.; Розынка, Г.Ф.; Пивторак, Н.И.;
  Publisher: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

  Показано, что использование математических моделей, основанных на отказе от таких допущений, как прямые нормали и плоское напряженное состояние, при деформировании зоны утонения стенки трубопроводов и наличии одной локальной критической точки с экстремальными (детермини...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Бондарєва, Л.М.;
  Publisher: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

  В условиях сенокосного и пастбищного использования пойменных лугов р. Сулы (лесостепная зона Украины) исследована структура и динамика популяций Deschampsia cespitosa (L). Beauv. Установлено, что при усилении пасквальных и, частично, фенисициальных нагрузок происходит у...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Галич, А.О.;
  Publisher: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

  У статті розглядається асоціонім Стіна як ключовий символ міського постмодерного тексту, який віртуально поєднує та роз’єднує топографію українського міста. Ключові слова: постмодернізм, місто, естетична функція, маскулинний початок. В статье рассматривается асоционим С...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Russian
  Authors:
  Лысаковский, В.В.; Новиков, Н.В.; Нагорный, В.В.; Панасюк, Т.С.; Каленчук, В.А.; Гуцу, О.С.; Ван Дуфу; Ван Шенлинь;
  Publisher: Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
149,406 research outcomes, page 4 of 14,941
Last index information