Download Results
1,434 research outcomes, page 4 of 144
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Vrålstad, Trude; Wivestad, Terje;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Johnsen, S.I., Strand, D., Vrålstad, T. & Wivestad, T. 2009. Introdusert signalkreps på Ostøya i Bærum kommune, Akershus. Kartlegging og krepsepestanalyse. NINA Rapport 499. 17 s. Siste års funn av krepsepestbærende signalkreps i Dammane i Brevik, Haldenvassdraget og på...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Skurdal, Jostein; Johnsen, Stein Ivar;
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bremset, Gunnbjørn;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bremset, G. 2018. Kartlegging av aureforekomst i Salvikbekken, Nærøy kommune. Resultat fra feltundersøkelser i 2015. - NINA Kortrapport 56, 12 sider. Salvikbekken er et lite kystvassdrag som munner ut i indre del av Opløfjorden, Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Opløfjord...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sortland, Frantz;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Strann, K.-B., Bjerke, J. W., Frivoll, V., Johnsen, T.V. & Sortland, F. 2006. Biologisk mangfold. Vestvågøy kommune. - NINA Rapport 140. 80 pp. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reitan, Ole;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Reitan, O. 2006. Forsvarets bruk av Glomma i Åmot. Konsekvenser for fugl og pattedyr. - NINA Rapport 157. 18 s. Forsvaret planlegger å bruke Glomma i Åmot kommune til aktiviteter. Dette gjelder primært områdene ved samløpet mellom Glomma og Rena og de nærmeste to-tre ki...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari;

  Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjørstad, Morten Andre; Ledström, Gunnar; Nordin, Hans; Odden, John; Pedersen, Vegar; Svensson, Linn; Tovmo, Mari;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Direktoratet for naturforvaltning i Norge og Naturvårdsverket i Sverige har besluttet å gjennomføre en gjennomgang av overvåkingen av store rovdyr og kongeørn i Skandinavia. Målsettingen er å legge til rette for en samordning av overvåkingsmetodikk, kvalitetssikring, da...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Museth, Jon; Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Teigen, Jan; Aas, Øystein;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Museth, J., Kraabøl, M., Johnsen, S., Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Teigen, J. & Aas, Ø. 2011. Nedre Otta Kraftverk: Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet - NINA Rapport 621. 85 s. Bakgrunn: I januar 2009 sendte AS Eidefoss og Opplands...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Randi; Næsje, Tor F.;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Sandlund, O.T., Saksgård, R. & Næsje, T.F. 2018. Røyebestanden i Femunden. NINA Rapport 1575. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter data om røya i Femunden, samlet ved prøvefiske i ni år med ujevne mellomrom fra 1982 til 2016. Sik er den domin...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Flognfeldt, Thor; Lien, Gudbrand; Tjørve, Even;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Det er mange og sterke røster med meninger om markedsføring av norske vinterprodukter til utenlandske turister. Selv om slike meninger tilsynelatende kan være basert på analyser av statistiske data, stilles sjelden de riktige spørsmålene og undersøkelsene bygger bare på...

1,434 research outcomes, page 4 of 144