Filters (2 )
Download Results
125,360 research outcomes, page 4 of 12,536
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Domagała, Szymon;

  Celem pracy było stworzenie planu marketingowego dla Centrum Nauk Ścisłych. Aby go zrealizować konieczne było określenie zapotrzebowania na usługi edukacyjno-rozrywkowe oraz poznanie oczekiwań wobec projektu wśród reprezentantów docelowej grupy klientów. W związku z pow...

 • publication . Article . 1973
  Open Access Polish
  Authors:
  Hoffmann, Kazimierz;
  Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM

  Dans de modèle actuel de la gestion de l'économie d'Etat s'est manifesté une tendence de l'affermissement de l'indépendance des entreprises, et en résultat — l'affermissement du principe de la direction individuelle des directeurs et de leur responsabilité de décisions ...

 • publication . Book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Pliszko, Artur;
  Publisher: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • publication . Article . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Palus, Katarzyna;
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM

  The research field of this paper are the advantages and disadvantages of singlehood in young adult singles' perception. This subject, surprisingly, arouses greater interest among sociologists and demographers than among psychologists. The consequences of this state of a...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Karasiewicz, Mirosław T.; Juśkiewicz, Włodzimierz;

  Na podstawie danych literaturowych scharakteryzowano rozwój rzeźby najbliższego otoczenia badanego zagłębienia. Obiekt ten powstał w późnym vistulianie i ma genezę wytopiskową. Na podstawie uzyskanych wyników w obrębie jego zboczy wyróżniono dwie zasadnicze serie osadów...

 • publication . Article . 1990
  Open Access Polish
  Authors:
  Stangierski, Krzysztof;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Investment decisions in the sphere of housing policy should be supported by a reliable economic calculus. The methodology of research on effectiveness of housing investments existing in Poland aroused major reservations of the author with regard to its methodical correc...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Czyżewski, Marek;
  Publisher: Kultura Współczesna

  BETWEEN PANOPTICISM AND "GOVERNMENTALITY" - REMARKS ON THE CULTURE OF OUR TIMES. For many years now in the reception of Foucault's thought one could have observed a pattern of interpretation in accordance with which the key idea would be the notion of disciplinary power...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Polish
  Authors:
  Wierzbiński, Jarosław;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Анализу подвергаются различные антонимические образования в структуре текстов Михаила Зощенко. Одни из них выстраиваются по словарным моделям, другие же создаются нестандартным путем, что предопределяет их большую выразительность. Такую функцию выполняют антонимы, несоо...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Szymański, Filip;
  Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM

  W artykule podjęto próbę teoretycznego uzasadnienia tzw. odżycia norm w przypadku stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu nowelizującego. Rozważania w niniejszej pracy są ograniczone do sytuacji, w której dochodzi do nowelizacji niezgodnej z konstytucją ze względu na ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Hajder, Mirosław; Kolbusz, Janusz;
  Publisher: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

  Rozdział dziewiętnasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”. W rozdziale przedstawiono oryginalną metodę efektywnego zapisu struktury grafowego modelu złożonego obiektu technicznego. Metoda polega na os...

125,360 research outcomes, page 4 of 12,536
Last index information