Filters (4)
Download Results
10,893 research outcomes, page 4 of 1,090
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olavsrud, Henriette; Strømmen, Tonje Margarita;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Målet med denne oppgaven har vært å avdekke hvordan småskala matgründere evner å skape seg en plass i det norske matmarkedet, i lys av rammeverket entreprenøriell markedsføring. Lokalmat er et fremvoksende tema av økende interesse med stor etterspørsel i Norge. Dette er...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjøvoll, Randi Beate;
  Publisher: Universitetet i Tromsø
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benjaminsen, Maren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven, utført i samarbeid med FIThydro, har som formål å teste ut beregningsmetoden Large-scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) for overflatehastighet i elver. Ved utbygging av vassdrag endres elveløpet og andre forhold i vassdraget. Som et verktøy for...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moe, Ellen Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Beskriver spredningen av det sentrale avlsarbeidet på sau M-HV

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Tomas Eidsvold;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i produktdesign This master thesis was written at the Department of Product Design, at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) during spring 2015. The goal has been to create better solutions for equipment for fire detection. The main focu...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Refsahl, Katharina Ursula;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  De norske monumentalmaleriene vitner om at Norge har hatt en rik bildekultur i middelalderen. Likevel finnes det ikke noen helhetlig oversikt over hva som eksisterer av materiale eller hva vi vet har eksistert. Det er gjort forskingsarbeid på enkelte utsmykninger, men i...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Seljestokken, Ellen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne avhandlingen tar for seg sosiale og byråkratiske utfordringer for maghrebinske muslimer i Frankrike gjennom å studere interetniske par mellom innvandrere fra Maghreb og etnisk franske. Jeg har gjort feltarbeid i storbyen Lyon, hvor jeg har oppholdt meg både i sent...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 1986
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Matthiesen, Stig Berge; Asbjørnsen, Thor Ove;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Truls Campe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and Societal Safety Denne oppgaven tar for seg forholdet mellom to av de mest sentrale aktørene i håndteringen av trafikksikkerhet i Norge: Statens Havarikommisjon for Transport og Statens vegvesen. Formålet med oppgaven er å avdekke h...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogsrud, Mari Nilsen;

  Mastergradsoppgave, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk: Temaet i denne oppgaven er dokumentariske tegneserier. Dokumentariske tegneserier kan defineres som tegneserier som omhandler virkelige hendelser. Slike tegneserier har økt både sin popularitet og sin kulturelle an...

10,893 research outcomes, page 4 of 1,090