Filters (3 )
Download Results
22,189 research outcomes, page 4 of 2,219
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fortes, Johanne Marie;

  Master's thesis MIKA, VID Specialized University, Stavanger, May 2018 I denne masteroppgaven presenteres en empirisk forskningsundersøkelse som baserer seg på et fokusgruppeintervju og kvalitative intervjuer med 9 lærere ved en videregående skole i Rogaland. Et overordn...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Håheim, Marianne;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Ved å fylle stålsøyler med betong kan man oppnå en høy brannmotstand uten bruk av utvendig brannbeskyttelse. I tillegg til at man kan eksponere stålet, som blir sett på som en estetisk gevinst, blir også tverrsnittsarealet på søylen mindre enn ved bruk av en enkel ståls...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tvenning, Gøril Tømmerberg;
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i tilpassa opplæring - Universitetet i Nordland, 2014

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lien, Kristine Reitan;
  Publisher: NTNU

  Masteroppgaven blir tilgjengelig 2016-30-05 Denne studien undersøker hva ledere opplever som viktig for en god coachingprosess. Studien bygger på et samarbeid med en sertifisert coach som har coachet samtlige informanter. Kvalitativ metodetilnærming har blitt benyttet f...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvendseth, Eli Karoline; Wathne, Helene Magnussen; Dahlum, Hilde;
  Publisher: The University of Bergen

  Emotion regulation difficulties are a central phenomenon in mental illness. Emotion regulation involves the ability to increase and decrease physiological activation, affect and feeling. The ability to regulate ones emotion emerges in interaction with others. Being able...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Austefjord, Synnøve Wiger;
  Publisher: NTNU

  Etter et skred i Sørkjosen 2015 ble det satt ned en undersøkelsesgruppe for å se på årsaken til skredet. Undertegnede hadde en prosjektoppgave knyttet til denne skredhendelsen. Gjennom arbeidet dukket det opp ny informasjon om skredet som gikk i Indre Sokkelvik 1959. De...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Bjørg;
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i sosialt arbeid - Universitetet i Nordland, 2014

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kay, Ingrid;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Algebra er et problemområde for mange norske elever, og elevene får sjelden mulighet til å øve på problemløsing. Matematikkundervisningen er lagt opp på en slik måte at elever bruker utenatlæring og kopierer fremgangsmåter, i stedet for at de selv må overvåke og ta ansv...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eikemo, Irene Kristin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Er varsling om kritikkverdige forhold en sikkerhetsmekanisme eller en trussel mot omdømme? Synet på det avhenger av hvilket fokus organisasjonen har. På den ene siden er petroleumsnæringen avhengig av ansattes vilje...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Horneland, Nina;
  Publisher: The University of Bergen

  Nina Sletteland Alkoholbruk kan ha både konstruktive og destruktive sider. Arbeidsrelatert alkoholbruk øker i det norske arbeidsliv, og det er en økende grad av bekymringsfullt alkoholkonsum. Flere studier har konkludert med at det er behov for å videreutvikle det rusmi...

22,189 research outcomes, page 4 of 2,219