Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (18)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (3)
 • Content Provider (100)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (18)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (3)
 • Content Provider (100)
Download Results
65,011 research outcomes, page 3 of 6,502
 • publication . Article . 2002
  Open Access Polish
  Authors:
  Włodarczyk, Anna;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  The aim of the article was to describe about 680 English loanwords found in new Polish dictionary describing contemporary language by A. Markowski (1999). In "Nowy słownik poprawnej polszczyzny" there are approximately 300 completely new English loanwords in comparison ...

 • publication . Article . 1999
  Open Access Polish
  Authors:
  Wierzbiński, Jarosław;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Анализу подвергаются различные антонимические образования в структуре текстов Михаила Зощенко. Одни из них выстраиваются по словарным моделям, другие же создаются нестандартным путем, что предопределяет их большую выразительность. Такую функцию выполняют антонимы, несоо...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2003
  Open Access Polish
  Authors:
  Kocój, Maria;
  Publisher: Wydawnictwo UJ
 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Lorenc, Katarzyna;
  Publisher: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Wolność mediów jest jednym z podstawowych praw człowieka, ujętym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wartość ta pozostaje dziś nie tylko niezwykle istotna, ale także bardzo aktualna, czego przykładem mogą być liczne współczesne kontrowersje, związane z próbą wpływa...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Porzucek-Miśkiewicz, Maria;
  Publisher: Uniwersytet Szczeciński - Instytut Pedagogiki

  Autorka porusza zagadnienie edukacji uczniów zdolnych. Prezentuje wyniki badań własnych dotyczące sposobów pracy z jednostkami wyróżniającymi się pod względem zdolności intelektualnych. W artykule opisano kwestię pedagogicznego wsparcia uczniów uzdolnionych w polskich s...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Świątkiewicz-Mośny, Maria;
  Publisher: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"
 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Žalimas, Dainius;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Tytko, Marek Mariusz;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

  Hasło w "Słowniku metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej" ukazuje zastosowanie prozy w pracy socjalnej i terapeutycznej. The entry in "The dictionary of methods, techniques and forms in the social, caring and therapeutic work" shows using pr...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Polish
  Authors:
  Rembowska, Krystyna; Ślipek, Aneta;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest struktura społeczno-przestrzenna Sieradza oraz jej uwarunkowania społeczno-polityczne, związane głównie z realizowaniem przez państwo określonej polityki mieszkaniowej. Efektem wcielania w życie systemu przepisów prawnych i decyz...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Bińkowska, Martyna;
  Publisher: Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
65,011 research outcomes, page 3 of 6,502
Last index information